zondag 09 mei 2021

R Rubrieken

Brief aan de Burgemeester van Wassenaar met betrekking tot de ASO-wet

Geachte heer de Lange,

Op 1 juli 2017 is de 'Aso-wet' van kracht geworden. Mensen die langdurig overlast hebben van de
buren, hebben hiermee meer mogelijkheden om dit aan te pakken omdat burgermeesters gedragsverandering nu direct kunnen afdwingen. Echter het lijkt dat deze Aso-wet niet wordt toegepast in de gemeente Wassenaar.

Diverse bewoners van de Bellesteynlaan ervaren al sinds een aantal jaren ernstige overlast van een buurman.
Er is een uitgebreid dossier met getekende verklaringen van bewoners en bezoekers, foto’s, videoopnames, politie aangiftes, etc. De politie wordt steeds weer ingeschakeld, deze spreekt de overlastgevende buurman aan op zijn gedrag en vervolgens gaat deze buurman gewoon weer door met het veroorzaken van overlast.
Ook de Wassenaarse Bouwstichting heeft geen idee wat ze met deze situatie aanmoeten. Zij ontvangen al jaren lang klachten en bieden vervolgens mediation aan, helaas hebben deze pogingen tot bemiddelen de situatie alleen maar verergerd.

In januari 2019 hebben een aantal bewoners een advocaat ingeschakeld, deze heeft onder andere Burgemeester Koen schriftelijk benaderd met het verzoek uitvoering te geven aan de Aso-wet.
Dit is herhaald in maart en in mei, echter het antwoord bestaat slechts uit ontvangstbevestigingen van Burgemeester en Wethouders in Wassenaar. Inhoudelijk is er op geen enkele manier gereageerd.

Dit roept natuurlijk vragen op:
Waarom wordt er inhoudelijk niet ingegaan op het verzoek uitvoering te geven aan de Aso-wet?
Is de Aso-wet van toepassing in Wassenaar?
Zijn er beleidsregels of een stappenplan dat kan worden ingezet om de overlast ongedaan te maken?
Hebben inwoners van Wassenaar de mogelijkheid om een beroep te doen op de Aso-wet als een
buurman hun het leven zuur maakt en als zij geen woongenot meer beleven?

Wij hopen dat de gemeente hierover duidelijkheid kan verschaffen aan de bewoners van de Bellesteynlaan en aan andere inwoners in Wassenaar.

Met vriendelijke groet
Karen Lelieveld