dinsdag 02 juni 2020

P Politiek

Nazomergedachten Rene Beerepoot (CDA-raadslid)

Eigenlijk hoefden wij niet op vakantie, zo mooi hebben we het hier in Wassenaar. Waar in Nederland kun je genieten van strand, duinen, horeca, cultuur en nabijheid van grote steden tegelijk? Toch zijn we erop uitgegaan. Met mijn gezin genoten van een heerlijke week in Berlijn, een grote metropool, die goed toegerust is op alle wensen van bewoners en bezoekers. Er hangt een aangename sfeer en is ondanks zijn 3.5 miljoen inwoners een heel leefbare stad.

Vermaak-taks
Wassenaar zijn we samen, zeggen we bij het CDA. Met elkaar houden wij ons dorp aangenaam, sociaal en leefbaar. Dan kijken we niet alleen naar onze inwoners, bedrijven en vrijwilligers. Nee, ook de bezoekers van buiten rekenen wij daartoe: toeristen, dagjesmensen en forenzen. Zo weet een groeiende groep dagjesmensen Wassenaar te vinden. Mooi als ook onze lokale ondernemers hiervan profiteren. Hun komst heeft ook weerslag op het woongenot in sommige buurten en op de bereikbaarheid. Een bijdrage aan de gemeente is dan ook op zijn plaats. Voor de vermaak-taks richten we ons niet op de bezoekers van strand en duinen. We denken aan de betalende bezoekers van bijvoorbeeld het pretpark of museum. Ook in andere steden wordt het gebruikelijker. Ook de dagrecreanten maken gebruik van onze voorzieningen.

Alleen bij bewoners en bedrijven aankloppen met een hogere OZB-aanslag om tekorten in de begroting op te vullen, is niet de goede reflex. De mogelijkheden voor een ‘vermaak-taks’ zouden hier uitkomst bieden.

Onorthodoxe aanpak sluipverkeer
Verder is er de groep forenzen. Zij hebben het recht om met hun auto naar hun werk te reizen. Voor dit doel zijn er ook provinciale en rijkswegen opengesteld. Al decennialang kiest een grote groep automobilisten er desondanks voor om via Wassenaar kruip-door-sluip-door op hun bestemming te komen met als effect een bomvolle spits. Er lijkt niets aan te doen, cynisme overheerst bij omwonenden dat het ooit zal veranderen. Het sluipverkeer vormt een grauwe sluier van lawaai en fijnstof over ons groene dorp. Lokale initiatieven zoals Keer Verkeer zijn deze situatie beu. Terecht, het is tijd voor onorthodoxe ingrepen. Dus niet alleen blijven wijzen op de ondertunneling van de Rijksstraatweg als panacee voor alle verkeersoverlast. Maar door zelfbewust en als zelfstandige gemeente inzetten op lokale verkeersmaatregelen ter optimalisering van gebruik Rijksstraatweg zoals stoplichtdosering tijdens spits, keerverbod N14 of andere slimme ingrepen, waarmee wij sluipverkeer effectief terugdringen.

Meer weten over het CDA-Wassenaar of lid worden? Kijk op cdawassenaar.nl

eb6aa07e b47b 4747 824d f12029ba7a8c

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief