dinsdag 26 oktober 2021

P Politiek

CDA-Wassenaar over de toekomst voor de Paauw

Ons Raadhuis de Paauw wordt momenteel fors opgeknapt aan de buitenkant. Dat is nog maar de helft van het werk. Ook de binnenkant moet dringend worden aangepakt. De kosten daarvoor gaan minimaal € 9 miljoen bedragen. Kunnen wij ons dit veroorloven en is het een goede investering?

Paauw en molen
De Paauw en molen de Windlust zijn misschien wel onze mooiste en meest kenmerkende monumenten van en voor de Wassenaarders. Het CDA wil dan ook heel zorgvuldig omgaan met zowel onze molen als onze Paauw. De toekomstige investering in de Paauw moet echter wel verantwoord zijn. Fractievoorzitter Everard verwoordt het als volgt: “ruim € 9 miljoen investeren om alleen te vergaderen met de gemeenteraad en een trouwlocatie in de lucht houden is niet voldoende! Het gebouw moet dan ook dienst gaan doen als bestuurscentrum van Wassenaar en maximaal benut worden door Wassenaar. Een flink deel van ons toekomstige ambtelijk apparaat moet daar gehuisvest kunnen worden.”

Achterstallig onderhoud
CDA-woordvoerder Paauw Rene Beerepoot: “Ik ben blij dat het college ben het achterstallig onderhoud aanpakt. Te lang zijn er wethouders financiën geweest die bezuinigd hebben op het noodzakelijke onderhoud voor onze monumenten. Daar heb we nu mee te maken. Het is prijzenswaardig om ook tegelijkertijd te werken aan de verduurzaming van het gebouw.” Het is dan ook absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een toekomstig gebruik van de Paauw dat een dergelijke inzet van publieke middelen rechtvaardigt.

Bestuurscentrum
Het CDA pleit voor een volwaardig bestuurscentrum, waar B&W samen met een flink deel van haar ambtenaren, zorgt voor effectief bestuur en dienstverlening naar de burgers. Het is de vraag of het juridisch mogelijk is een beperkte aanbouw bij het gebouw te plaatsen. Het zou hartstikke mooi zijn als er een aantrekkelijke horeca-voorziening komt in de Paauw, die kan zorgen voor een nog beter gebruik van onze prachtige Paauw door alle Wassenaarders. Maar dat is een bijzaak. Het gaat erom dat er een volwaardig bestuurscentrum voor Wassenaar moet komen om een dergelijke omvangrijke investering te kunnen verantwoorden. Is dat niet mogelijk dat moeten we met Wassenaar op zoek naar een andere bestemming voor de Paauw. Mocht deze nieuwe opzet van de Paauw mogelijk zijn, biedt dat ook de kans om op de locatie van het huidige Gemeentekantoor woningen voor wassenaars jongeren en ouderen te bouwen.

Meer weten over het CDA of lid worden, kijk op www.cdawassenaar.nl