woensdag 21 april 2021

P Politiek

Jeugdzorg: structureel tekort van € 1 miljoen.

Wassenaar is en blijft één van de mooiste gemeenten van Nederland om te wonen en te leven. Wij zijn als CDA trots op onze Wassenaarders Samen! Niet alles gaat in Wassenaar echter crescendo! Zo heeft Wassenaar, net als bijna alle gemeenten van Nederland, grote financiële problemen met de uitvoering van de jeugdzorg. Jaarlijks hebben we inmiddels een tekort van bijna € 1 miljoen.

Actieplan jeugdzorg
De gemeenten hebben deze taak sinds 2015 overgenomen van het rijk en, zoals vaak het geval is, te weinig middelen meegekregen. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard ziet het als volgt: “We moeten ervoor zorgen dat onze jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben om een goede start te kunnen maken in hun leven. Het rijk moet daarvoor een reëel budget beschikbaar stellen. Een structureel tekort van € 1 miljoen gaat alle perken te buiten.”

Het CDA vindt het goed, dat het college is gekomen met een actieplan voor de jeugdzorg. In Wassenaar maken ruim 500 jongeren per jaar gebruik van deze voorzieningen. Wassenaar heeft een hele diverse bevolkingsopbouw. Dat zie je terug in het gebruik. De groep van ruim 500 bestaat uit zowel de Wassenaarse jongeren, die hier hun hele leven al wonen, maar ook uit de jonge statushouders en expats die hier nog maar net wonen. Ronald Everard is klip en klaar: “Natuurlijk moeten ook deze kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is gelijktijdig noodzakelijk dat bij de voeding van het budget voor de jeugdzorg voldoende rekening wordt gehouden met de instroom van statushouders en ook de expats.”

Concrete maatregelen
Mooi en goed om een actieplan te hebben, maar het gaat om aanpakken van de problemen. Het grootste deel van de verwijzingen naar de jeugdzorg loopt via de huisartsen. In het actieplan is beschreven dat er in het land succesvol wordt gewerkt met praktijkondersteuners. Zij leiden tot minder verwijzingen en jongeren worden sneller geholpen. CDA-woordvoerder zorg Wim Koetsier: “Wat willen we nog meer met elkaar? Wij zijn voorstander om het liefst gisteren te starten met de praktijkondersteuners in Wassenaar. Elke commissievergadering ga ik de wethouder vragen of de praktijkondersteuners al gestart zijn.”

Slot
Het CDA zal ook bij de komende begrotingsbehandeling aandacht besteden aan dit onderwerp. Cruciaal zijn de samenwerking met de andere gemeenten, nieuwe innovatieve lokale werkwijzen en natuurlijke politieke daadkracht!

Meer weten over het CDA of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl