woensdag 08 april 2020

K Kunst & cultuur

Kunstlezing 'Journey of the River from Source to Sea' 12 november in Warenar

Geïnspireerd door stromend water van waterwegen, neemt onze spreker, een professionele kunstenares, ons mee op een reis langs de schilderijen van John William Waterhouse, John Everett Millais en anderen om te onthullen waar en hoe de kunstenaars waren geïntrigeerd door de waterwegen die ze zo goed kenden.We stromen mee met de rivier vanaf haar begin als een modderige plas naar het moment dat het rivierwater samensmelt met de zee. Terwijl de rivier zich een weg baant naar de zee, veranderen de beweging van het water en de vorm van het landschap.


Individuele kunstenaars voelen zich aangetrokken tot bepaalde delen van de rivier omdat die veelal hun ideeën weerspiegelen die zij over het leven hebben. John Constable is hiervan een voorbeeld met zijn liefde voor de Stour Valley en Stanley Spencer en James Abbott Whistler met hun liefde voor de Theems. Sommige kunstenaars schilderen denkbeeldige rivieren geïnspireerd door de Engelse literatuur zoals Millais en Waterhouse. Anderen zijn geïnspireerd door Griekse mythen waarin Goden riviernimfen achtervolgen. Cecil Collins en Peter Doig zijn moderne kunstenaars voor wie de rivier een diepe spiritualiteit weerspiegelt.
Waar de rivier de zee ontmoet, is ons lot vervuld. We gaan van leven naar dood en onze persoonlijke dromen worden universele. Dit idee wordt geïllustreerd door de schilderijen van Michael Andrews die in het laatste jaar van zijn leven de Thames Estuary schilderde.

De lezingen van Alexandra Drysdale, die zelf kunstenares is, combineren kunsthistorische kennis met persoonlijke expertise in esthetiek en artistieke technieken. Het is deze combinatie die haar lezingen zo origineel en dynamisch maakt.

De lezing is in het cultureel centrum De Warenar, Kerkstraat 75, 2242 HE Wassenaar. De zaal is open om 19.30. De lezing begint om 20.00. De entree bedraagt € 13,- (contant of een tikkie via de telefoon). Een lidmaatschap (8 lezingen, vrij toegang; en andere activiteiten) is € 65,- per jaar en voor een (echt)paar € 120,-. De website is: theartssocietythehague.org. Komt u op tijd want de (gratis) parkeergelegenheid is beperkt.

Opmerking: de voertaal van de lezing is Engels.

The Arts Society The Hague (hiervoor DFAS The Hague), is een onderdeel van de Britse The Arts Society. Deze vereniging, opgericht in 1965 in Engeland, heeft als doel de kennis over kunst te verspreiden, onder andere door middel van lezingen. Hiervoor worden experts op hun vakgebied uitgenodigd. The Arts Society heeft 90.000 leden verdeeld over 330 kringen in het Verenigd Koninkrijk, 10 in Europa en 27 in Australië.

ENGLISH:

Wassenaar, in the Warenar: Tuesday 12 November 2019: 'Journey of the River from Source to Sea' by Alexandra Drysdale

Inspired by flowing water our speaker, a professional artist, will take us on a journey through paintings by John William Waterhouse, John Everett Millais and others revealing where and how the artists were intrigued by the waterways they knew so well.
We will flow with the current of the river from its beginnings as a muddy puddle to its magnificent merging with the sea. As the river snakes its way towards the sea, the movement of the water and the shape of the landscape change. Individual artists are attracted to particular parts of the river because that place reflects a fundamental dream that they have about life. John Constable exemplifies this with his love of the Stour Valley, and Stanley Spencer and James Abbott Whistler for the Thames.
Some artists paint imaginary rivers inspired by English literature such as Millais and J Waterhouse. Others are inspired by Greek myths in which Gods chase after river nymphs. Cecil Collins and Peter Doig are modern artists who imbue the river with a deep spirituality.
Where the river meets the sea our destiny is fulfilled. We pass from life to death and our personal dreams become universal ones. This idea is illustrated by the paintings of Michael Andrews who, in the final year of his life, painted the Thames Estuary.

Alexandra Drysdale combines art historical knowledge with personal expertise as an artist with aesthetics and artistic techniques. It is this combination that makes her lectures so original and dynamic.

The lecture starts at 20.00 pm; premises opens at 19.30 pm; De Warenar Kerkstraat 75, 2242 HE, Wassenaar. Entrance (non-members): € 13,- (Cash payments preferred or a tikkie). A membership (8 lectures, free entrance; and other activities) is € 65,- per year and € 120,- for a couple. The website is: theartssocietythehague.org

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief