zondag 24 oktober 2021

P Politiek

PvdA wil urgentie op woningbouw!

Maandag 4 november stond het woningbouwprogramma voor Wassenaar op de agenda van de commissie Fysieke Leefomgeving. De woningbouwprogrammering voor de komende jaren is niet nieuw en was al door het vorige College samen met woningbouwcorporaties opgesteld. Wie zegt dat in Wassenaar niet meer gebouwd kan worden heeft het mis. Op een aantal locaties worden huizen afgebroken om plaats te maken voor eigentijdse woningbouw, voorbeelden hiervan zijn de van Rechterenstraat, Hof van Eden (Stompwijckstraat). Door hier ook een woonlaag extra te bouwen kunnen meer inwoners een dak boven hun hoofd krijgen. Ook locaties als de voormalige Den Deylschool en het politiebureau dat grotendeels niet meer wordt gebruikt bieden goede mogelijkheden om te bouwen en er zijn ook realistische burgerinitiatieven zoals het plan ‘Stokstaartjes” waardoor woningen voor middeninkomen op de gemeente werf bij de Havenkade kunnen worden gerealiseerd. In Kerkehout is er een mooi initiatief van de SV Wassenaar en de buurtvereniging om op één van de voetbalvelden woningbouw te realiseren en een gezamenlijke eigentijdse accommodatie neer te zetten. Kortom plannen genoeg.

Henri van Smirren (commissielid PvdA): “Het College moet nu echt concrete stappen zetten en hier ook ambtelijk prioriteit aan gaan geven. Er zijn plannen ingediend, soms compleet met tekeningen, die in een bureaula terecht komen en niet worden opgepakt, kortom Wassenaar staat stil!” Hoewel politiek Wassenaar zijn vingers niet wil branden aan het onderwerp “bebouwing op de Hoge Klei” kan hier een flinke stap worden gezet door in ieder geval de mogelijkheid daarvan te bekijken nu een aantal agrariërs hebben aangegeven op termijn te willen stoppen. Helaas heeft dit College die locatie uit de planvorming weggeschreven, een slechte zaak vindt de PvdA.

De PvdA vond het collegeprogramma met een doelstelling van 75 woningen per jaar al weinig ambitieus maar ook daarvan komt in geen velden of wegen maar ook iets van terecht!! Het is de doodsteek voor een vitaal Wassenaar. De jeugd trekt door het gebrek aan aanbod van woningen weg en het dorp vergrijst steeds meer. Een goede mix van jong en oud is essentieel voor een vitaal dorp met allerlei voorzieningen zoals een zwembad, bibliotheek, cultureel centrum, sporthal, ouderenvervoer, etc etc. Dat alles komt op de tocht te staan als er niets gebeurt. Onacceptabel wat de PvdA betreft en ze eist van het College daadkracht. Woningbouw met behoud van een mooi groen dorp. Echt, het kan!