zaterdag 25 september 2021

P Politiek

Begroting 2020: volop werk aan de winkel in wassenaar!

Wassenaar is goed op weg om een bestuurlijke en financieel stabiele gemeente te zijn. Een prima prestatie om de Wassenaarse begroting voor de komende jaren rond te krijgen. Chapeau voor het College van B&W en wethouder Schokker van Financiën in het bijzonder. Heel veel gemeenten hebben het momenteel financieel zwaar met onder meer forse tekorten in de Jeugdzorg. Het Jeugdzorgtekort in Wassenaar is bijna € 1 miljoen. Verder dreigt er ook een nadelige herverdeling van het gemeentefonds. Het CDA is tevreden over de begroting: een goede mix van investeren, bezuinigen en inkomstenverhogingen. Dat is een gezonde basis om met elkaar verder te bouwen aan Wassenaar.

Steun voor CDA motie jeugdzorg
Ruim 500 Wassenaarse jongeren krijgen jaarlijks jeugdhulp. We moeten ervoor zorgen dat kinderen de zorg krijgen die ze echt nodig hebben, maar moeten ook beter uitkomen met ons budget. Een structureel tekort van € 1 miljoen is onhoudbaar. Door een recente uitspraak van de rechter over de tarieven wordt het tekort alleen maar groter. Als CDA willen we dat meer jongeren geholpen worden door onze eigen School Advies Dienst, het jeugd- en jongerenwerk, de welzijnsorganisaties, de samenleving en ook de gezinnen zelf. Het moet echt anders. Onze motie hierover is ondersteund door bijna de voltallige raad.

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard heeft het college ook uitgedaagd om veel meer te doen rond de innovatie van de zorg. “Er zijn volop kansen in zowel Wassenaar, als samen met andere gemeenten in de innovatieprogramma’s van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Pak die kansen en kom met voorstellen. Daar moet veel sterker op worden ingezet!”

CDA-motie Warenar
Het CDA is ontevreden over het gebrek aan voortgang in het dossier Warenar. Nog dit jaar willen we meerdere scenario’s van het college ontvangen voor het behoud van de theaterfunctie. Inclusief een tijdpad voor de uitvoering van het project. Een CDA-motie hierover werd ondersteund door de complete gemeenteraad.

Groot zorgpunt: wonen
CDA maakt zich zorgen over het gebrek aan betaalbare woningen voor veel Wassenaarders. Ronald Everard: “Het dorp is onbetaalbaar geworden voor steeds meer dorpsgenoten. Dit heeft te maken met de enorme prijsontwikkeling en de extra concurrentie door verhuur en verkoop aan expats. Het is wat ons betreft tijd voor onorthodoxe maatregelen.” Het CDA gaat de komende periode hier verder mee aan de slag, in en buiten de gemeenteraad!

Strijd tegen het sluipverkeer
Tot slot hebben we de wethouder verkeer ook uitgedaagd om te komen met onorthodoxe maatregelen om de strijd tegen het sluipverkeer aan te gaan. Realiseren van fietsstraten, doseren van verkeer in de spits. We moeten uit een ander vaatje gaat tappen in het belang van de leefbaarheid van Wassenaar!


Meer weten over het CDA-Wassenaar? Kijk op cdawassenaar.nl