vrijdag 16 april 2021

P Politiek

Onze begroting voor 2020; alle belangrijke besluiten op een rij

Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met de voorgestelde begroting van onze gemeente voor 2020. De financiële gatenkaas van de vorige bestuursperiode is bij de vorige begroting weggewerkt. Dit is de eerste begroting waar we echt vooruit kunnen kijken na een jaar waarin we onze zelfstandigheid hebben waargemaakt. Onze nieuwe burgemeester, Leendert de Lange, heeft een duidelijke agenda voor Wassenaar in 2030 neergelegd; voor behoud van een mooi, groen en veilig dorp waar onze voorzieningen op peil houden.

Ondanks de nodige landelijke tekorten zoals op de jeugdzorg waar elke gemeente last van heeft, ligt er een begroting met solide besparingen en nieuwe investeringen voor die toekomst. De besluitvorming van de belangrijkste investeringen ligt op koers; over de nieuwe multifunctionele Sporthal bij de Kieviten, een moderne gymzaal op de Burmanlaan, de toekomst van ons raadshuis de Paauw, ons centrum of het internationaal onderwijs op het Rijnlands Lyceum. Dat was onze inzet voor en na de verkiezingen. Zo houden we Wassenaar voor onze sporters, ouders, leerlingen, fietsers, ondernemers en inwoners aantrekkelijk. Investeringen die we niet dekken door een greep uit de spaarpot, maar meenemen in de lopende begroting. Op die manier schuiven we geen schulden door naar toekomstige Wassenaarders, een belangrijke VVD-wens bij de formatie.

Tegelijkertijd is er geen reden om achterover te leunen. Er liggen genoeg visies en plannen op bijvoorbeeld de huisvestiging van scholen of woningbouw. Prioriteit moet worden gegeven aan het aanpakken van sluipverkeer, het ontwikkelen van woningbouw op bestaande locaties, de N44 en natuurlijk investeren in ons theater, de Warenar. Daar verwacht de VVD aankomend jaar verdere actie zodat we volgend jaar bij de begroting ook daar kunnen zeggen dat besluiten zijn genomen.

De financiën staan er goed voor; op basis van de laatste inzichten houdt Wassenaar de komende jaren geld over. Op initiatief van de VVD is daarom de bezuiniging op groen onderhoud helemaal geschrapt. Tegelijkertijd blijven we realistisch. Volgend jaar wordt het gemeentefonds voor alle gemeenten herzien. Ons College verwacht dat grote gemeenten meer geld gaan krijgen ten koste van kleinere gemeenten als Wassenaar. Met elkaar gaan we ook die uitdagingen oplossen. Voor een blijvend mooi dorp waar we nu basis voor leggen. Niet door alleen maar te schrijven of te roepen, maar door te doen.

Wilt u zelf zien hoe de gemeente ons geld uitgeeft? Kijk op https://wassenaar.begroting-2020.nl/

Meebeslissen over hoe we ons geld uitgeven of meedenken over ons dorp? Wordt lid! Kijk op https://www.vvd.nl/word-lid/