donderdag 13 augustus 2020

P Politiek

Lokaal Wassenaar : Stop Sluipverkeer

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad vergaderd over de begroting 2020. In deze begroting is een bedrag opgenomen om een onderzoek te doen naar de verkeersituatie in/om Wassenaar en om op basis daarvan te komen met verbetervoorstellen.

De randvoorwaarden die aan dit onderzoek werden meegegeven betroffen echter het “verbeteren van de draagkracht van ons wegennet”. Daarmee werd de suggestie gewekt dat het sluipverkeer wordt gefaciliteerd door de wegen in Wassenaar meer capaciteit te gaan geven. Iets wat Lokaal Wassenaar geen goed idee vindt. Ook de werkgroep Keer Verkeer heeft bij Lokaal Wassenaar haar zorgen op dit punt kenbaar gemaakt. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling om verkeer wat Wassenaar niet als eindbestemming heeft te gaan weren uit ons dorp. Dit zal de interne bereikbaarheid van ons dorp en de leefbaarheid en veiligheid gaan verhogen en ons dorp aantrekkelijk houden als plaats om te wonen, recreëren en werken.

Hoewel Lokaal Wassenaar niet twijfelt aan de goede intenties van de wethouder verkeer leek het ons toch verstandig om de wethouder een duidelijk kader mee te geven. Vandaar dat Lokaal Wassenaar het initiatief heeft genomen om een amendement op de begroting in te dienen, waarin duidelijk beschreven staat waar het onderzoek zich op moet richten: het onderzoeken van mogelijkheden om sluipverkeer te voorkomen.

Met ondersteuning van D’66 en VVD werd dit amendement ingediend en vervolgens unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Lokaal Wassenaar zal samen met de wethouder en de werkgroep Keer Verkeer het verkeersonderzoek en de uitkomsten daarvan nauwlettend volgen. Het verbeteren van de verkeerssituatie in ons dorp heeft voor ons een hoge prioriteit.

Fractie Lokaal Wassenaar

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief