zondag 02 oktober 2022

N Nieuws

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar opnieuw gecertificeerd

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft op 11 november 2019 opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer content. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Met het certificaat heeft Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar de bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uit te voeren en aan alle kwaliteitsnormen te voldoen. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uitslag. Mariska Koning, directeur: “Ontzettend trots ben ik op onze medewerkers en vrijwilligers die deze certificering weer mogelijk hebben gemaakt. We staan als een huis! En de rapportage geeft ons richting hoe we ons nog verder kunnen verbeteren.”

Mariska Koning haalt nog een mooi citaat aan van de auditor die namens CBCT langs geweest is. “Er is volledig sprake van een innovatieve en wendbare aanpak die - in lijn met de ambitie van de organisatie - leidt tot een toekomstbestendige organisatie. De OBVW organiseert activiteiten zoveel mogelijk met netwerkpartners, zoals theatergroepen, musea, kunstkringen, scholen, etc. Door effectief samen te werken en gebruik te maken van de capaciteiten van de samenwerkingspartners kan de OBVW snel inspelen op veranderingen in haar omgeving. ”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.