dinsdag 30 november 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en onze scholen

De scholen in Wassenaar zijn van een bijzonder hoge kwaliteit. We moeten onze scholen koesteren. Voor de jongeren van Wassenaar zijn ze van het allergrootste belang om op weg te gaan naar hun eigen zelfstandige, gelukkige en succesvolle toekomst.

Voor HartvoorWassenaar is het heel wat waard om bij te dragen aan de bovengemiddelde ontwikkeling van onze scholen. Niet alles, want er zijn ook andere belangrijke zaken, maar scholen hebben een heel hoge prioriteit.

Verantwoordelijkheid voor een school ligt bij het bestuur en leiding van die school. De landelijke overheid geeft richtlijnen en houdt toezicht.
De gemeente zorgt er voor dat de huisvesting van scholen goed is geregeld. Dat is de verantwoordelijkheid voor de gemeente, en de scholen moeten daarop kunnen rekenen. Daarom investeert Wassenaar in de gebouwen van de scholen. Zowel dat er voldoende klaslokalen en gymzalen zijn, maar ook dat deze modern, veilig en van goede kwaliteit blijven. Dat is een hele verantwoordelijkheid die niet goedkoop is. Maar absoluut noodzakelijk. Hier mag je niet te zuinig zijn.

Onlangs, en dat was een grote wens van de raad, is een inventarisatie gemaakt van wat de komende 10-15 jaar nodig is om de huisvesting van de scholen op het goede niveau te hebben. Het is goed om zo'n Integraal Huisvestings Plan te hebben, want dan heb je overzicht en inzicht. De investeringskosten voor deze periode zijn ongeveer € 25 miljoen. Dat is veel geld.

De gemeente zal daar voor moeten gaan lenen, en ook zal het leiden tot extra lastenverhogingen voor de Wassenaarders. Maar wat moet dat moet.

Dit huisvestingsplan zien wij als een belangrijke eerste stap. Het is een inventarisatie van hoe iedere school aankijkt tegen de ontwikkeling van hun school vanuit hun huidige situatie. En nu is het een echte uitdaging om samen met de scholen tot een beter plan te komen. Niet iedere school voor zich, maar samen komen scholen, begeleid en ondersteund door de gemeente, tot het beste huisvestingsplan.

Doel is om hetzelfde te bereiken met € 20 miljoen in plaats van € 25 miljoen. Wij zullen in de raad de verantwoordelijke wethouders blijven uitdagen om verantwoordelijk en efficiënt met de financiële middelen om te gaan om te bereiken wat we willen bereiken. Dat is een verantwoordelijkheid die HartvoorWassenaar graag op zich neemt. Over een jaar komt het verbeterde plan weer in de raad.

 

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Voor een mooi dorp.