donderdag 09 juli 2020

N Nieuws

Fietsersbond Wassenaar overlegt met de verkeerswethouder

“De fiets,” zei Ada Meltzer, “moet ook in Wassenaar een meer centrale plaats krijgen dan nu het geval is. Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente.” De voorzitter van de Fietsersbond overlegde samen met enkele medebestuursleden met Caroline Klaver-Bouman, wethouder Verkeer, over de toekomst van de fiets en het fietsen in ons dorp. “Heel nuttig, vooral omdat we elkaar aanvullen en zo het plezier in fietsen kunnen verhogen,” aldus Ada Meltzer.

“Fietsen moet uitnodigend zijn,” benadrukte Ada Meltzer, “daarom willen wij betere en meer plekken om de fiets te stallen, het liefst overdekt.” Met wat zonnig weer is het ‘bankenplein’ en het aansluitend deel van de Langstraat een chaos van fietsen, die bovendien de doorgang belemmert – dat moet anders, vindt de Fietsersbond. Ook de hoofdbushaltes aan de Van Oldenbarnevelt tellen te weinig stallingsmogelijkheden voor de fiets. De wethouder onderschreef het belang van de fiets en ook het feit dat er ruimere stallingen moeten komen. Tegelijkertijd wees zij erop, dat voldoende ruimte vaak een probleem is, net zoals de financiering. Daar vroeg zij begrip voor.

Kruising Johan de Wittstraat
Ook vroeg de Fietsersbond om de kruising Van Zuilen van Nijeveltstraat en Johan de Wittstraat voor de fiets te verbeteren. De fietser moet gemakkelijk rechts af kunnen slaan, ook als het verkeerslicht op rood staat. Er is ook ruimte om dat te realiseren. De wethouder zegde toe er serieus na te kijken.

Huiswerk
De wethouder gaf het bestuur van de Fietsersbond huiswerk mee en vroeg het bestuur om na te denken over een verbetering van de Starrenburglaan, waar met name het vrachtverkeer soms tot lastige problemen leidt. Ideeën en plannen voor een betere verkeersafwikkeling, met name ook voor de fiets, zijn welkom, zo kreeg het bestuur mee.

Fietsvisie 2040
Als pièce de résistance bood de bestuursvoorzitter Ada Meltzer als besluit de ‘Fietsvisie 2040’ van het landelijk bureau aan wethouder Caroline Klaver aan. Fietsplezier is een van de kernwaarden van de visie, naast veiligheid en leefbaarheid. De wethouder stemde daarmee in en onderstreepte dat de fiets en het openbaar vervoer de komende jaren in toenemende mate aan betekenis gaan winnen. Met deze woorden eindigde de inspirerende bijeenkomst.

 

Onderschrift bij foto: Het bestuur van de Fietsersbond biedt verkeerswethouder Klaver de FietsVisie 2040 aan. V.l.n.r. Antoon Claassen, Ada Meltzer, Caroline Klaver en Fieke Versluijs. Foto. Gemeente Wassenaar.

 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief