woensdag 27 oktober 2021

N Nieuws

Regio Haaglanden biedt jeugdhulpaanbieders overbruggingscontract 2020

Tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben met de jeugdhulpaanbieders die het kort geding hadden aangespannen over de tarieven in sneltreinvaart verkend onder welke condities de jeugdhulp in 2020 gecontinueerd kan worden. Hierop hebben de 10 regiogemeenten een aanbod voor 2020 gedaan aan alle aanbieders. “Kinderen in onze regio moeten kunnen blijven rekenen op jeugdhulp. Dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat we daarvoor blijven zorgen”, aldus Kavita Parbhudayal, Wethouder Zorg, Jeugd, Volksgezondheid en Sport in Den Haag.


Vier weken geleden heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak van enkele Jeugdhulpaanbieders tegen de 10 gemeenten die gezamenlijk de inkoop van de (hoog)specialistische jeugdhulp doen. Op basis van onderzoeken naar de tarieven hadden de regiogemeenten voorgesteld om de tarieven voor deze periode bij te stellen. De voorzieningenrechter vindt dat gemeenten de
tarieven niet voldoende uit kunnen leggen.

Vanwege het aflopen van de huidige contracten, lag de hoogste prioriteit van gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij het zorgen dat kinderen en hun gezinnen hulp blijven krijgen ook na december 2019. “Het is onze plicht en ons uitgangspunt om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Met het overbruggingscontract voor 2020 kunnen lopende en nieuwe aanvragen zonder obstakels worden uitgevoerd en ingediend”, zegt wethouder Parbhudayal.


Uitgangspunt van het overbruggingscontract 2020 zijn de contractvoorwaarden 2018-2019, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden (circa 255 miljoen) stijgen hierdoor in 2020 met 15 miljoen euro bij een gelijkblijvende zorgvraag. Tegelijk met het regelen van de contracten vanaf 2020 zijn de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders met elkaar in gesprek over de toekomstbestendige inrichting van de jeugdhulp voor de komende jaren. Volgens Parbhudayal is er los van de tariefdiscussie vooral veel gemeenschappelijkheid en overeenstemming. “De vraag naar jeugdhulp stijgt, net als de kosten. Aanbieders weten dat we als gemeenten moeten werken om de kosten beheersbaar te maken, zonder dat we willen tornen aan de kwaliteit. Ook wil ik als wethouder niet een bibliotheek sluiten om de zorg te betalen. Dus daarover zijn we in gesprek. Hoe houden we de bibliotheek open en garanderen we goede en kwalitatieve zorg.”


Voor dit gezamenlijke traject is eveneens belangrijk om onduidelijkheden uit het vonnis weg te nemen. De regiogemeenten hebben daarom een spoedappèl ingesteld naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter op 22 oktober jl. “Dit spoedappèl moet bijdragen aan
duidelijke en gezamenlijke uitgangspunten, zowel voor de gemeenten als de jeugdhulpaanbieders. Onduidelijkheden hierover zijn in niemands belang, helemaal niet in het belang van de jeugd die onze hulp nodig heeft."