maandag 18 oktober 2021

N Nieuws

Van Johannahuis naar Parq Residence

De gemeente Wassenaar werkt aan haar strategische agenda Wassenaar 2030. In het kader van het programma Denken in mogelijkheden bracht het college van burgemeester en wethouders een inspiratiebezoek aan het Rijksmonument en voormalig verzorgingshuis ‘het Johannahuis’. Een monumentaal gebouw aan de Schouwweg wat op dit moment geheel getransformeerd wordt naar eigentijdse wooneenheden. Met durf, visie, coöperatie en liefde voor Wassenaarse monumenten, is een prachtig stuk geschiedenis van onze gemeente gered voor de toekomst. En na het werkbezoek een voorbeeld van Denken in mogelijkheden.

Parq Residence is de nieuwe naam voor het wooncomplex en begeleidend makelaar Madeleine Buise leidde het college van burgemeester en wethouders door het gebouw waar volop gewerkt werd aan de realisatie van de moderne appartementen. Met bouwhelm op werden de verschillende etages aangedaan: van de parkeerkelder tot op het dak met prachtig uitzicht over de bossen en weilanden in de directe omgeving. De buitenkant van het Johannahuis behoudt dezelfde uitstraling als in 1931 door het herstellen en hergebruiken van onder andere dakpannen, stalen kozijnen, glas-in-lood ramen en de schoorstenen. Het project omvat naast een renovatie ook een uitbreiding met een nieuwbouw gedeelte.

 

385 rijksmonumenten in Wassenaar

Wassenaar telt 385 rijksmonumenten. Rijksmonumenten zijn gebouwen, objecten of parken, die op nationaal niveau van algemeen belang zijn vanwege haar schoonheid, betekenis voor de wetenschap en / of cultuurhistorische waarde. Doel is dat de monumentale waarde ervan in stand worden gehouden. Dit kunnen gebouwen zijn, zoals een woonhuis, kerk of molen, maar ook een gedenkmonumenten, archeologische terreinen, parken of buitenplaatsen kunnen vanuit het Rijk beschermd worden. Voorbeelden hiervan zijn raadhuis De Paauw maar ook huize Ivicke is een rijksmonument.

 

Stichters van het Johannahuis

Het Johannahuis danken wij aan het echtpaar Van Ommeren-de Voogt. Als particuliere weldoeners kochten zij indertijd het Wassenaarse landgoed Rust en Vreugd in het begin van de vorige eeuw (1929). Het echtpaar hielp mensen aan een woning wanneer zij door een noodlottige wending in hun leven daar zelf niet meer toe in staat waren. In de jaren 1990 ontstond leegstand in het Johannahuis. Het huis was verouderd en de kleine kamers bleken niet aantrekkelijk meer voor de nieuwe generatie ouderen. In 2017 hebben de investeerders de moed gehad om het project naar zich toe te trekken en het gebouw een metamorfose te laten ondergaan.

Wethouder Kees Wassenaar (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening): “Prachtig om te zien hoe het monument een nieuwe bestemming krijgt. Een positief voorbeeld hoe je duurzaam om kunt gaan met een Rijksmonument. Dit type gebouwen verdienen een tweede duurzame bestemming zodat de huidige en toekomstige generaties er blijvend van kunnen genieten. En de businesscase laat zien dat je dit type vastgoed succesvol economisch-maatschappelijk kunt ontwikkelingen: dit project is duidelijk een goed voorbeeld van Denken in mogelijkheden.”