vrijdag 25 juni 2021

P Politiek

Veilig fietsen en aan aanpak sluipverkeer cruciaal

René Beerepoot is de politiek ingegaan om het verschil te maken voor de bewoners van Wassenaar. Aanpak van het sluipverkeer in Wassenaar en veiligheid voor fietsers en voetgangers zijn cruciaal voor hem en het CDA. Zo zijn we blij met de uitbreiding van de fietsenstallingen in het centrum en de busverbinding met station Voorschoten. Veilige verkeersituaties rond de scholen in Wassenaar zijn voor Beerpoot cruciaal. Stuk voor stuk belangrijke CDA-punten uit ons programma.

Natuurlijk zijn regels noodzakelijk om in Wassenaar ordentelijk samen te leven anders krijg je willekeur. Dat geldt zeker toepassing van regels voor het verkeer. Maar we moeten ook logisch blijven nadenken en politieke durf laten zien. Een voorbeeld van de vreemde regel fixatie in onze gemeente is de onmogelijkheid om een hegje te plaatsen tussen het fietspad en de Stoeplaan volgens de bestuurlijke regels. Het recente CDA verzoek was ingegeven door verbetering van de verkeersveiligheid. Daar moet iedereen toch gewoon voor zijn?

Volgens ons gemeentebestuur biedt de 30 cm ruimte tussen het fietspad en autoweg wel ruimte voor een fysieke scheiding, maar is deze ruimte te smal volgens de regels om het ook uit te voeren. Verder zou zo’n fysieke scheiding niet de feitelijke verkeersveiligheid verbeteren. Alleen een kostbare herinrichting van de autoweg zou dit mogelijk kunnen maken. Dus wil men hier niets aan doen. Maar als je hier je gezonde verstand gebruikt, dan zet je hier als gemeente gewoon een heg neer. Dat kost bijna niets. Tegelijkertijd biedt het de talloze fietsers direct een groter gevoel van veiligheid, dit geldt temeer voor de ouders die daar met kleine kinderen naar school fietsen. Zelfs de auto’s zullen zich comfortabeler voelen hun reis op deze weg te vervolgen.

Als zoiets simpels als plaatsen van een hegje moeilijk is voor het gemeentebestuur van Wassenaar, hoe moet het dan met het aanpakken van de grote verkeersproblemen? CDA-verkeerswoordvoerder Beerepoot: “Ik houd m’n politieke hart vast. Wij zijn als CDA voor forse maatregelen om ons dorp leefbaar te houden. Doseerlichten, inrichten van fietsstraten en verkeersregelaars, het kan allemaal. Harde aanpak van het sluipverkeer door Wassenaar zal ook overlast betekenen voor onze eigen bewoners, die alles met de auto doen. Maar het is kiezen of delen. Het zal wel bijdragen aan een betere leefbaarheid van onze woonstraten. Daar staan we voor als CDA.”

Meer weten over het CDA of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl