zondag 29 maart 2020

A Algemeen

Wassenaarse kerken steunen Run for Rio

Al 30 jaar lang geeft de Wassenaarse Stichting Run for Rio hulp aan kansarme kinderen in derdewereldlanden. Na de start met vele projecten in Brazilië, volgden projecten in Indonesië, Ethiopië, Kenia, Tanzania en nu in Oeganda. Alle 30 jaren ontving Run for Rio geweldige steun van de Wassenaarse bevolking.

U herinnert zich vast nog wel de door 18 hardlopers voltooide loop van Luxemburg naar Wassenaar eerder dit jaar. Deze actie kende een opbrengst van € 31.453,90 en wordt besteed aan de bouw van 3 klaslokalen van een nieuwe school. En wie herinnert zich niet de energieke inzet van Anita Bellekom, die ook in 2019 weer enkele maanden besteedde aan het welzijn van de weeskinderen van de Victory School.

Vanuit haar betrokkenheid bij de kinderen van de Victory school, besprak Anita met de kinderen en met de schooldirectie het vervolg aan opleiding van de kinderen. Om een waardig bestaan in Oeganda op te kunnen bouwen, moet je een vak leren, was de conclusie. Anita kende in het Nederlandse netwerk in Oeganda de organisatie Noah’s Ark. Deze organisatie vangt weeskinderen op en heeft naast een basisschool en kliniek ook een technische vakschool. Het contact was snel gelegd. Na overleg en uitwisseling mogen de weeskinderen na het beëindigen van de basisschool een vak gaan leren op de technische school van Noah’s Ark.

Ook de Wassenaarse kerken doen mee met acties voor hulp aan de weeskinderen in Oeganda. Recentelijk steunde de Jozefkerk met € 750,= uit de opbrengst van de kerstmarkt. Het bedrag is overhandigd aan Anita, die hiermee de weeskinderen van de Victory School extra steun kan geven. De PKN kerken bestemmen dit jaar en komende jaren enkele collectes voor het realiseren van een waterput bij een nieuw te bouwen school voor weeskinderen. Deze school zal worden geleid door de organisatie Noah’s Ark van het Nederlandse echtpaar Piet en Pita Buitendijk. Sinds kort zijn alle papieren van de grondtransactie gereed en is het terrein bouwrijp gemaakt. Komende maanden wordt gestart met de eerste fase van de bouw van de nieuwe school.

Wilt u meer weten over de projecten van Run for Rio, kom dan naar de nieuwjaarsbijeenkomst van Run for Rio. Deze wordt gehouden op zondag 12 januari van 15.00 – 17.00 uur in de Jozefschool, Thorbeckestraat 37 te Wassenaar.

 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief