vrijdag 23 april 2021

P Politiek

PvdA: “vertel ook vanuit de oppositie het eerlijke verhaal”

Als oppositiepartij is het de democratische plicht om het beleid dat wordt gevoerd kritisch en nauwlettend te volgen. Daar waar dat nodig kritisch te zijn en waar dat mogelijk het beleid te steunen. Als PvdA proberen we vanuit die grondhouding politiek te bedrijven. Helaas zijn er in de Wassenaarse Raad ook partijen die vinden dat je overal tegen moet zijn. De Wassenaarder ziet dit vaak terug in allerlei artikeltjes in de krant of op sociale media. Niet bedoeld om bij te dragen aan het besturen van ons dorp maar voornamelijk om zichzelf te promoten.

Het wordt pas storend als artikeltjes onnavolgbaar en gebaseerd op misvattingen de lezer op het verkeerde been zetten. Twee weken stond er zo’n artikeltje in de Wassenaarse krant afkomstig van de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW). Een artikel over de gemeentebegroting waarin beschuldigingen als boekhoudfraude en malversaties ons gemeentebestuur in een kwaad daglicht stellen.

De PvdA heeft daarom, juist als oppositiepartij, gemeend dit in de gemeenteraad aan de orde te moeten stellen. De beschuldigingen zoals door DLW geuit werden opgesomd en aan het college werd gevraagd om zich hierover uit te spreken.
Het College bij monde van wethouder financiën Schokker (CDA) deed dit met verve. Van de kant van DLW bleef het stil, geen enkele poging om hetgeen in de krant werd geschreven te herhalen laat staan te onderbouwen.

De PvdA is van mening dat je op basis van feiten politiek moet bedrijven en je keuzes op grond daarvan kenbaar moet maken. Respectvol met elkaar omgaan, ook buiten de politieke arena hoort bij dat fatsoen. Het verstrekken van elke grond ontbloot misleidende meningen past niet.
Ook in 2020 zullen wij ons sociaal democratisch verhaal met als speerpunten woningbouw, armoedebestrijding en het verbeteren van toegankelijkheid van ons dorp voor mensen met een beperking weer voor het voetlicht brengen. Dat lijkt ons een betere koers.

Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2020 toe.

De PvdA fractie.
Jan van Noort, Henri van Smirren, Inge Bunte en Marvin van der Nat