Ga naar hoofdinhoud

Sloop van barakken bij voormalig Vliegkamp Valkenburg

23 januari 202057 second read

De meeste voormalige militaire barakken langs de Wassenaarseweg worden gesloopt. Dat is de uitkomst van een langgerekt debat tijdens de gemeenteraadsvergadering in Katwijk van vorige week donderdag. Slechts 4 barakken nabij het voormalige Vliegkamp Valkenburg kunnen van de slopershamer worden gered bij de aanleg van een nieuw waterwingebied van drinkwaterleverancier Dunea. Waterwinner Dunea heeft in het najaar van 2019 hiervoor een omgevingsvergunning bij de gemeente Katwijk aangevraagd. Voor de realisatie van dit waterwingebied voorziet de omgevingsvergunning tevens in het kappen van 340 bomen.

Met een drukbezochte gecombineerde informatieve en oordeelsvormende sessie en het behandelen van een motie van raadsfractie-DURF in het besluitvormende deel van de raadsvergadering, werd het onderwerp in één raadsavond gewikt en gewogen.

De ‘barakkenkwestie’ zorgde voor verdeeldheid in de Katwijkse gemeenteraad met uiteenlopende stellingnames. Verantwoordelijk wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie) hield de gemeenteraad voor dat het beleefbaar maken van erfgoed alleen mogelijk is als een omgevingsvergunning voor waterwinning wordt afgegeven. Hij vond dat met het behoud van minimaal vier barakken nu al sprake is van een compromis. Wethouder Mostert sprak van een intensieve en zorgvuldige afweging van het college. De motie van raadsfractie DURF om de omgevingsvergunning nog niet te verlenen, werd uiteindelijk verworpen.

Tags

barakkenDuneaErfgoedKatwijkvliegkamp valkenburg
Gerelateerde artikelen
Back To Top