Skip to content

Het klimaatbeleid in Wassenaar komt tot stilstand

5 februari 20202 minute read

Als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen warmt de aarde op. Deze opwarming is gevaarlijk voor mens en natuur. Er is snel actie nodig om duurzame energiebronnen te gebruiken. Zeker in Wassenaar waar gemiddeld per woning veel meer fossiele energie gebruikt wordt dan in de rest van Nederland. Maar onder de huidige gemeenteraad stagneert het beleid.

Het CDA, Lokaal Wassenaar en D66, die samen met 8 zetels een meerderheid in de coalitie vormen, slaagden er niet in om hun duurzaamheidsambities in het coalitieakkoord te krijgen. D66 (2 zetels) wilde een fonds van 5 miljoen euro. Ook een fonds van één miljoen euro, zoals het CDA (3 zetels) voorstond, is er niet gekomen. Het alsnog uitvoeren van het klimaatprogramma van de vorige coalitie, zoals Lokaal Wassenaar (3 zetels) wilde, haalde het niet.

De duurzaamheidsparagraaf uit het huidige coalitieakkoord lijkt sterk op het verkiezingsprogramma van de VVD (6 zetels): “Wie voorop wil lopen krijgt de ruimte”. De gemeente komt alleen in actie wanneer duurzaamheid ‘rendabel’ is. Waarmee bedoeld wordt dat het direct geld moet opleveren of besparen. In het coalitieakkoord spreken alle partijen nog wel de hoop uit dat door innovatie de energietransitie bespoedigd zou worden. Maar inmiddels is deze hoop vervlogen. In een recent, door de VVD, het CDA en Lokaal Wassenaar ingediend amendement op de begroting wordt de doelstelling om als gemeente Wassenaar in 2040 klimaatneutraal te zijn, met tien jaar uitgesteld tot 2050. Met het ondertekenen van dit amendement gaat Lokaal Wassenaar in tegen het eigen verkiezingsprogramma.

Uit de toelichting blijkt dat partijen niet meer denken in oplossingen maar in problemen: “Veel nieuwe technieken zijn voor bepaalde delen van Wassenaar niet geschikt in verband met de lage adressendichtheid, waterwingebied of de afwezigheid van spouwmuren”.

De slotzin, “Dit amendement zorgt voor haalbare doelstellingen waar we elkaar aan kunnen houden”, wekt verbazing. Onze gemeente heeft geen enkel concreet plan om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wat er nu in Wassenaar gebeurt komt van goedwillende bewoners. Wat er in de toekomst gaat gebeuren laat Wassenaar over aan de regio.

Ondertussen zijn er in Wassenaar wel degelijk kansen. Zo heeft Wassenaar een algemene reserve van 36,9 miljoen euro doelloos, tegen 0% rente op de begroting staan. Dit geld wordt elk jaar minder waard. Waarom wordt niet een gedeelte hiervan als een klimaatfonds gebruikt, zoals het CDA en D66 wilden? Elk geplaatst zonnepaneel heeft een hoger financieel rendement dan de huidige bankrente.

 

Tags

Gemeente WassenaarIngezondenKlimaatbeleidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top