Skip to content

Wethouder Kees Wassenaar roept partijen op zich te houden aan bestuurlijke afspraken

13 februari 20203 minute read

Wethouder Kees Wassenaar (Ruimtelijke Ontwikkeling) sprak gisteren, woensdag 12 februari, namens de gemeente Wassenaar, in bij de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van de Provincie Zuid-Holland.

Daar uitte hij zijn zorgen over de wens van de gemeente Katwijk 600 om extra woningen te bouwen op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Met deze wens breekt Katwijk met de Bestuurlijke Afspraken UMV uit 2018 tussen Katwijk, RVB, Provincie Zuid-Holland en gemeente Wassenaar. Belangrijk onderdeel van de bestuurlijke afspraken was het bouwen van maximaal 5000 woningen en ruimte voor een Groene Zone. De gemeente Wassenaar stelt zich op het standpunt dat deze afspraken nog steeds leidend voor de ontwikkeling moeten zijn.

“Wij spreken ons uit tegen het bouwen van 600 extra woningen. De groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar is de laatste open plek die het strand nog met het Groene Hart verbindt. Het bouwen van extra woningen heeft negatieve gevolgen voor die Groene Zone en de achterliggende duinen. Dit natura-2000-gebied maakt deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen en Duin Horst & Weide. Deze groene achtertuin van de Randstad is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving, zoals we die bestuurlijk hebben afgesproken,” aldus de wethouder.

“Extra woningen geeft bovendien een verhoogde verkeersdruk op de geplande ontsluitingswegen en kan gevolgen hebben voor de stikstofdepositie in de waardevolle gebieden waar de N441 door heen loopt. Het is met 5.000 woningen al een hele opgave om al het verkeer door te laten stromen via de Rijnlandroute, laat staan wanneer er nog eens 600 woningen bijkomen. Het bouwen van extra woningen is in strijd met het streven naar vermindering van de intensiteit op de Wassenaarseweg, zoals deze door de vier partijen is uitgesproken.”

Op dit moment is Wassenaar bezig met een Nota van Uitgangspunten voor de inrichting van de Groene Zone. “Wij willen deze straks zo snel mogelijk kunnen uitwerken. Alle omstandigheden die nu ter discussie worden gesteld, waren ten tijde van het maken van deze afspraken ook al bekend. De bestuurlijke afspraken zijn indertijd met veel inspanning tot stand gekomen. Graag zien wij dat alle partijen zich aan deze afspraken,” zo pleitte de wethouder.

De gemeente Wassenaar is van mening dat een onderzoek naar de mogelijkheid van meer woningen slechts zal aantonen dat een verhoging van een woningaantal op deze plek niet gewenst is. Desondanks is zij wel bereid mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Een aanpassing van de afspraken, wordt altijd opnieuw voorgelegd aan de Wassenaarse gemeenteraad.

 

 

Tags

Gemeente WassenaarKees WassenaarLocatie Valkenburg
Gerelateerde artikelen
Back To Top