Skip to content

Wassenaar werkt aan nieuw subsidiebeleid

21 februari 20202 minute read

Iedere inwoner in Wassenaar moet kunnen meedoen, zich maximaal kunnen ontwikkelen en op tijd een steuntje in de rug krijgen als dit nodig is. Dit zijn een paar van de maatschappelijke doelen van de gemeente Wassenaar. “We willen dat Wassenaar een mooi en veilig dorp met goede voorzieningen is én blijft. Het nieuwe subsidiebeleid is een middel om dit te bereiken,” zegt wethouder Inge Zweerts de Jong. “We moeten iets zuiniger zijn. Maar wat we als college niet willen, is de kaasschaafmethode. We gaan heldere keuzes maken, samenwerking stimuleren en ruimte creëren voor vernieuwende ideeën.”

Het huidige subsidiebeleid van de gemeente Wassenaar loopt dit jaar af. Daarom werkt de gemeente aan nieuw subsidiebeleid. Subsidiebeleid is geen doel op zich en staat bovendien niet op zichzelf.

Subsidie ondersteunt bestaand beleid
De maatschappelijke doelen van de gemeente zijn vastgelegd in bestaand beleid zoals het Programma Wassenaar 2030, het Nationaal Sportakkoord en de uitvoeringsplannen van het Sociaal Domein. Voorbeelden van deze doelen zijn: ‘kinderen groeien gezond en veilig op’ en ‘er is een divers kunst en cultuur aanbod voor bewoners en bezoekers’. Organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen, kunnen subsidie aanvragen.

Transparant en ruimte voor vernieuwende ideeën
Een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat de hoogte van iedere subsidie goed is uit te leggen. Bijvoorbeeld door een koppeling te maken tussen het subsidiebedrag en het aantal leden of activiteiten van een organisatie. Een ander belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleid is samenwerking. Samenwerking tussen de gemeente en de organisaties in het dorp; en samenwerking tussen organisaties onderling. Tot slot wil de gemeente aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en ruimte geven aan vernieuwende ideeën. Een voorbeeld van vernieuwing is het voorstel van de Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar (SGW). De initiatiefnemers van dit fonds hebben aangegeven dat zij openstaan voor het verzorgen van incidentele (eenmalige) subsidies voor de gemeente. De gemeente voert op dit moment verkennende gespreken met de stichting.

Gemeente vraagt organisaties om mee te denken

De gemeente vraagt de organisaties die nu subsidie ontvangen om mee te denken over het nieuwe beleid. Bijvoorbeeld over het vereenvoudigen van aanvragen en toetsing. Maar ook over de inrichting van de samenwerking.

IngeZweertsdeJongHR 0114

Wethouder Inge Zweerts de Jong (LokaalWassenaar)

Tags

Gemeente WassenaarSubsidieSubsidiebeleidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top