Skip to content
Fotocredit: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Extra aandacht voor vogels in het broedseizoen

5 maart 20202 minute read

De blauwe reiger en de bosuil zijn al begonnen met broeden. De rest van de vogels zal snel volgen. Het voorjaar is een prachtig seizoen, waarin het leven in de fauna wordt doorgegeven. Maar het is ook een kwetsbare periode, waarin we extra voorzichtig moeten omgaan met vogels en hun nesten. De Wet natuurbescherming verplicht ons hier zelfs toe, vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong.

Gemeenten

Als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben we alle gemeenten opgeroepen om dit in acht te nemen (lees hier onze brief). Luidruchtige weg- of bouwwerkzaamheden, onderhoud van het groen (snoeien en maaien) en dergelijke zouden bij voorkeur buiten het broedseizoen plaatsvinden om zeker te weten dat er geen nesten worden aangetast en de wet daarmee dus wordt overtreden. Als er toch werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, dan kan dat alleen als zeker is dat er op de betreffende locatie geen nesten zijn die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden.

Nesten

Maar ook tuinbezitters, wandelaars en andere natuurliefhebbers vragen we om rekening te houden met broedende vogels. Het belangrijkste is de vogels niet te dicht te naderen en uiteraard: honden aan de lijn! En snoeiwerkzaamheden aan heggen, struiken en bomen waar nesten in zouden kunnen zitten, nog even uitstellen.

Tags

BroedseizoenNatuur en MilieufederatieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top