Skip to content
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg regio West

Ziekenhuizen in regio West voorbereid

24 maart 20202 minute read

De ziekenhuizen in de veiligheidsregio’s Haaglanden & Hollands-Midden werken nauw samen om acute patiënten met én zonder CoVID-besmetting goed op te vangen. Ook vinden zij het uitermate belangrijk om patiënten en medewerkers goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2). Patiënten zijn immers vaak bijzonder kwetsbaar en het personeel is onmisbaar: continuïteit van zorg is essentieel, juist nu de druk verder toeneemt. Daarom nemen
de ziekenhuizen, in afstemming met elkaar, maatregelen die patiënten én medewerkers ten goede komen in deze uitzonderlijke tijd.

Afschaling planbare zorg

Met de toename van het aantal opgenomen patiënten dat besmet is met CoVID-19, moeten de ziekenhuizen ruimte creëren om deze nieuwe patiëntengroep op te kunnen vangen. Dat gebeurt door planbare zorg voorlopig uit te stellen of deze patiënten op een andere manier te zien. Zo zijn bijvoorbeeld veel poliklinische afspraken in de ziekenhuizen uitgesteld of omgezet naar een telefonisch consult of videoconsult. Uiteraard gebeurt dit alleen als de behandelend arts aangeeft dat dit kan. Ook zijn niet-spoed operaties uitgesteld. De reden hiervoor is tweeërlei: enerzijds om personeel vrij te maken en om te scholen tot IC-ondersteunend personeel. Anderzijds worden de
niet-spoed operaties uitgesteld om persoonsbeschermingsmiddelen uit te sparen, aangezien deze ook in onze regio bijzonder schaars zijn. Een speciaal team zorgt voor verdeling van de noodzakelijke beschermingsmiddelen tussen de ziekenhuizen (en andere zorgaanbieders) in de regio.

Opschaling acute zorg
Naast het afschalen van de planbare zorg schalen de regionale ziekenhuizen de (hoog complexe) acute zorg in deze periode juist op. Dit houdt in dat de ziekenhuizen in nauw contact met elkaar de opvang verzorgen van CoVID-19 besmette patiënten uit de regio. Hiervoor zijn (aparte) verpleegafdelingen vrijgemaakt, om zodoende besmette patiënten op te kunnen vangen. Op de IC’s van alle ziekenhuizen worden zowel besmette als ook overige IC-behoeftige patiënten opgevangen, uiteraard volledig van elkaar gescheiden. Het aantal regionale IC-bedden wordt dagelijks gemonitord. Afgelopen weekend zijn enkele patiënten uit Brabant overgenomen op de IC’s van de
ziekenhuizen in deze regio.

ROAZ
De ziekenhuizen in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands-Midden werken nauw samen met andere zorgaanbieders en zijn georganiseerd in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). In verband  met de huidige situatie rondom het CoVID-19 virus is er dagelijks overleg tussen de ziekenhuizen en de twee directeuren Publieke Gezondheid van Hollands-Midden en Haaglanden, op bestuurlijk, tactisch en medisch niveau.

Tags

HaaglandenHollandsMiddenROAZZiekenhuizen
Gerelateerde artikelen
Back To Top