Skip to content

Geluidbrief Rijkswaterstaat voor 132 huishoudens

10 april 202047 second read

Rijkswaterstaat maakt voor heel Zuid-Holland een geluidsaneringsplan waar vanuit maatregelen kunnen worden gerealiseerd. De maatregelen zijn gebaseerd op berekeningen die zijn uitgevoerd. Bewoners van de betreffende panden hebben van Rijkswaterstaat deze week een ‘geluidbrief’ ontvangen. In Wassenaar gaat het om 132 huishoudens.

De maatregelen worden, zo veel mogelijk gecombineerd, met andere werkzaamheden uitgevoerd. Rijkswaterstaat is voornemens geluidschermen binnen vijf jaar te plaatsen na vaststelling van het geluidsaneringsplan. Voor geluidsisolatie geldt dat er ‘zo snel mogelijk’ na het onherroepelijk plan een geluidsonderzoek volgt waarna de uitvoering van de maatregelen wordt ingepland. Stiller asfalt wordt met de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is daarbij afhankelijk van het onderhoudsregime. In Wassenaar is in 2019 al stil asfalt aangelegd op de Rijksstraatweg, vooruitlopend op de besluitvorming. Andere mogelijke maatregelen als het uitvoeren van gevelisolatieonderzoek aan woningen en het plaatsen van geluidsschermen langs de N44 worden opgenomen in het geluidsaneringsplan dat dit jaar definitief wordt vastgesteld.

Bekijk voor meer informatie hier het onderstaande persbericht van Rijkswaterstaat.

Tags

GeluidbriefRijkswaterstaatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top