Ga naar hoofdinhoud

CDA: stappen zetten rond Valkenburg

18 mei 20202 minute read

Valkenburg houdt de gemoederen ruim 20 jaar bezig. Het woningtekort is opgelopen tot meer dan 300.000 in Nederland. Het is dan ook niet raar dat de druk vanuit alle kanten toeneemt. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Toch blijft het zaak om zuinig te zijn op het schitterende natuurgebied van onze duinen, de verbinding met het Groene Hart en de biodiversiteit die wij hebben in de overvolle randstad. Dit moeten we altijd blijven koesteren.”

Het CDA Wassenaar is blij dat er schot in de zaak komt en dat de broodnodige woningen gebouwd gaan worden. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, maar willen constructief samenwerken met onze partners: Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland. Deze samenwerking leidt er toe dat elke partij iets te winnen heeft in het dossier Valkenburg. Naast de zorg voor de natuur is de inzet van het CDA-Wassenaar maximaal gericht op een goede verkeersontsluiting via de Tjalmaweg en een brede gemengde groene zone. Samen met onze CDA-collega’s in de provincie zetten wij ons ook maximaal in op die punten.

CDA-woordvoerder Valkenburg René Beerepoot: “Ik heb er veel vertrouwen in dat we er samen uitkomen met de partners. Er staat teveel op het spel om dwars te blijven liggen. Alleen maar roepen dat je tegen bent, is schieten in je eigen voet. De natuur, de bouwlocatie en de verkeersafwikkeling vereisen daadkracht en samenwerking.”

De nota over de groene zone benadrukt haar unieke ligging tussen de kust, het Groene Hart en de polders. CDA-woordvoerder René Beerepoot: (foto onder): “Wij zien een groen gebied met een geleidelijke overgang tussen het duinlandschap met hei en bossen naar het polderlandschap met haar koeien in de weilanden.” De gemeente zal naar aanleiding van deze nota gaan samenwerken met belanghebbenden, Staatsbosbeheer en Dunea om de planvorming met elkaar uit te werken. Op termijn zullen dan nog meer fietsers en wandelaars kunnen genieten van een uniek cultuur- en natuurlandschap. Wat ons betreft is er ook ruimte voor bestaande bedrijvigheid. Het zou ons wel wat waard zijn als de milieustraat van Avalex elders gehuisvest kan worden.

De financiering van deze visie op de groene zone is nog niet duidelijk. Wij zullen hier vragen over stellen aan het College. Het blijft absoluut noodzakelijk om de wijk Valkenburg via de Tjalmaweg te gaan ontsluiten en te werken aan een kwalitatief goede groene zone. Dat blijven onze piketpalen!

Meer weten van het CDA? Kijk op www.cdawassenaar.nl

ReneBeerepootcdawassenaar

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top