Skip to content

Wethouder schiet zich met Groene Zone Nota in eigen voet

18 mei 20203 minute read

Op 20 mei staat de Groene Zone Nota op de raadsagenda. Stichting Valkenburg Groen begrijpt niet waarom er nu al beslissingen moeten worden genomen over de invulling van de groene buffer. Wethouder Wassenaar (VVD) begint die discussie op een verkeerd moment met een verkeerde nota.

Over de breedte van de buffer tussen Valkenburg en Weteringpark woedt al 15 jaar een strijd. Wassenaar pleit voor 1500m, Katwijk vindt 900m breed genoeg. Die discussie is nog niet afgerond. Ook buiten Wassenaar spelen nog diverse zaken die van invloed zijn op de bufferbreedte, zoals de bouw van de extra 600 huizen. Dwars door al die niet-afgeronde discussies komt de wethouder opeens zonder dat iets/iemand hem daartoe dwingt met een plan dat uitgaat van een 900m-brede bufferzone. Daarmee geeft de wethouder zonder enige toelichting te kennen dat Wassenaar de jarenlange principiële strijd over een gevoelig en belangrijk planologisch uitgangspunt (buffer moet 1500m) zou hebben beëindigd. Onbegrijpelijk en zeer nadelig voor de onderhandelingspositie van Wassenaar.

De wethouder houdt geen rekening met de reële mogelijkheid dat er door stikstof/Pfas veel minder gebouwd zal mogen worden, waardoor de buffer veel breder zou kunnen worden. Zullen de plannen voor drones-industrie niet sneuvelen? De wethouder vergeet ook in het 4-partijenoverleg de Zijlhoek aan de orde te stellen. Katwijk heeft zeer recent laten weten dat de tuinbouwbedrijven daar weg willen. Dit kassengebied (33ha, een hap uit de locatie Valkenburg) komt dus vrij voor woningbouw.

Daardoor komt er een uitgelezen en makkelijk te realiseren mogelijkheid om met handhaving van het huidige woningbouwprogramma het plan aanmerkelijk te verbeteren (bouwvlek smaller en buffer circa 150 m breder)! Gunstig voor de stikstof- en bufferbreedtediscussies. De wethouder zou daarover stevig moeten gaan onderhandelen, ook om te voorkomen dat de locatie later buiten de huidige discussies om alsnog 6500 woningen gaat tellen en omdat het een sterk argument is voor bufferverbreding!

Voorts heeft de wethouder onlangs opnieuw zonder consultatie van raad en bevolking Nieuwe Afspraken ondertekend, die -zoals oud-raadslid Knevel recent in DWK beschreef- Wassenaar in een nog slechtere positie hebben gebracht dan het Bestuursakkoord 2018, wat ook al niet om te juichen was.
Er kunnen dus vraagtekens worden gezet bij de aanpak van de wethouder. Die is ondoordacht en niet in het belang van de gemeente! St. Valkenburg Groen vraagt de Raad de Groene Zone Nota niet te behandelen en het plan Valkenburg nadrukkelijker te gaan sturen door o.a. voor het resterend plan-overleg onderhandelings-uitgangspunten op te stellen.

Wassenaar moet nu eerst alle bestuurlijke energie steken in planologie/stikstof/Pfas/Zijlhoek/drones etc.; pas daarna kan bufferinrichting aan de orde komen.

John Borking en Ekko Krol

Stichting Valkenburg Groen

 

Tags

Groene ZoneIngezondenStichtingValkenburgGroenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top