Skip to content

Lokaal Wassenaar: Schulden snel lokaal aanpakken

29 juni 20203 minute read

Woensdag 1 juli wordt in de commissie sociaal domein de startnotie schuldhulpverlening behandeld. Raads- en commissieleden kunnen dan richting geven aan het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar. Het is een actueel onderwerp, niet alleen door de coronacrisis maar ook door nieuwe wettelijke regelgeving die vanaf volgend jaar van kracht is. Door de coronacrisis zullen méér mensen in de positie komen dat zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen, doordat zij hun baan verliezen of ondernemers die hun omzet fors hebben zien teruglopen.

Binnen het sociaal domein hebben we het programma ‘Iedereen doet mee’. Hierbij wordt o.a. ingezet op het voorkomen van armoede door opschakelen van schuldhulpverlening. Het is daarbij essentieel dat er tijdig hulp wordt verleend. Dit kan door preventie en vroege signalering. Ons raadslid Maria Bellekom – Vogels wil daarom dat er méér voorlichting komt, ook op scholen en via sociale media. Laat een schuld niet oplopen, zo zonde van de kosten die de incassobureaus rekenen. Vanaf 1 januari 2021 is toegestaan dat een aantal instanties, zoals woningbouwverenigingen, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars al na twee maanden bij de gemeente kunnen melden dat er sprake is van een betalingsachterstand. Het doel hiervan is om oplopende schulden vroeg te kunnen signaleren.

Het is belangrijk dat de inwoners van Wassenaar weten bij wie ze terecht kunnen als ze er financieel niet meer uitkomen. Dit geldt zeker voor mensen met een beperking, die afhankelijk zijn van hulp. Nu houden veel instanties zich bezig met schuldhulpverlening, zoals de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), Kwadraad, Plangroep en de inkomensconsulenten van de gemeente.

Sinds kort is er echter een armoederegisseur bij de gemeente om de verschillende fases van de schuldhulpverlening beter te coördineren. Onze fractie vindt het van belang dat een aanvraag voor schuldhulpverlening laagdrempelig is. Ook willen wij dat er een vaste begeleider voor een langere periode beschikbaar is voor mensen of gezinnen die financiële problemen hebben. Die hulp kan bestaan uit helpen met administratie, budgetbeheer of bewind voering. Lokaal Wassenaar wil bovendien dat de lokale schuldhulpverlening, zoals die nu vaak wordt gegeven door o.a. de Rotary, de kerken, de voedselbank en de Stille Kracht beter wordt betrokken. Om lokaal sterk te zijn, zou je ook deze particuliere initiatieven moeten samenbrengen.

De fractie van Lokaal Wassenaar wenst de nieuwe armoederegisseur veel succes toe om zoveel mogelijk kwetsbare inwoners van ons mooie dorp te helpen om hun schulden de baas te zijn.  Door snelle hulpverlening minder armoede in Wassenaar!

Fractie Lokaal Wassenaar

 

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top