Skip to content

Nieuwe noodverordening 1 juli 2020

1 juli 202037 second read

Per 1 juli 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht in de regio Haaglanden. Voor de veiligheidsregio Haaglanden zijn de aanwijzingen van de minister van VWS t.a.v. de aanpassingen van de maatregelen voor de beheersing van COVID-19 vertaald in een nieuwe noodverordening die op 1 juli 2020 ingaat.

De noodverordening wijkt niet af van de landelijke richtlijn en bevat een nadere uitleg over de nu geldende 1,5 meter afstandsnorm, het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en de nieuwe normen voor het organiseren van samenkomsten binnen gebouwen en in de buitenlucht. In verpleeghuizen en kleinschalige vormen van ouderenzorg is inmiddels bezoek weer toegestaan, tenzij zich daar op een afdeling opnieuw één of meer corona-besmettingen voordoen.

De volledige tekst van de noodverordening vindt u hier.

 

Tags

NoodverordeningVeiligheidsregioWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top