Skip to content

Wassenaars college op wandelbezoek in Nationaal Park Hollandse Duinen

2 juli 20203 minute read

Op dinsdag 30 juni waren de burgemeester en wethouders van Wassenaar op bezoek in Nationaal Park Hollandse Duinen. Onder leiding van boswachter Tim Fransen van Staatsbosbeheer maakte het college van B&W een wandeling door dit prachtige stukje Wassenaar, dat bekend staat als één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Onderwerpen van gesprek waren natuurherstel, stikstof en biodiversiteit. Daarnaast werd uiteraard volop genoten van het groen en de rust. Wassenaar biedt de regio ruimte om te ademen.

Aan de kust bij Wassenaar begint het Nationaal Park. Van daaruit loopt het door tot en met Noordwijk. Het gebied ligt volledig langs de Noordzee, tussen strand en binnenland in. Het is een afwisselend gebied, waar landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden, dorpen en steden elkaar afwisselen.

Biodiversiteit

Velen zullen bekend zijn met het bos dat onderdeel uitmaakt van het natuurgebied in Wassenaar. Dit bos bestaat grotendeels uit de herkenbare Oostenrijkse dennen die oorspronkelijk niet in dit gebied voorkomen. Ze zijn geplant voor de Tweede Wereldoorlog. “Langzaamaan vormen we dit bos om naar meer duineigen gebied, met meer loofbomen als eiken en esdoorns. We planten deze bomen niet aan, maar scheppen enkel de mogelijkheden zodat ze kunnen groeien: op verschillende plekken worden af en toe een paar dennenbomen gekapt, zodat de natuur vervolgens weer zijn eigen weg kan gaan. En dat is goed voor de biodiversiteit, want inheemse soorten hebben een positief effect op insecten en schimmels en dat is weer goed voor de vogels enzovoorts”, aldus boswachter Fransen.

Burgemeester De Lange reageert enthousiast: “Het is prachtig om te zien hoe veel verschillende soorten planten en dieren hier te zien zijn. Mede dankzij het werk van Staatsbosbeheer in dit gebied, is Wassenaar de gemeente met de meeste biodiversiteit van Nederland. En dat is een kwaliteit die we delen met alle inwoners uit de regio en bezoekers uit het hele land”.

Stikstof

Het lijkt tegenstrijdig: om de biodiversiteit te beschermen, moet op sommige plekken met enige regelmaat gemaaid worden. Boswachter Fransen: “Door de grote hoeveelheid stikstof, groeien sommige planten extra hard. Maar daardoor raken andere planten verdrukt, waardoor die uiteindelijk in het gebied zullen verdwijnen. De verschillende orchideeën die hier voorkomen zijn daar een voorbeeld van. Door op specifieke momenten te maaien, rukt het bos niet te ver op en krijgen bepaalde planten niet te kans om te gaan overwoekeren.” De toegenomen hoeveelheid stikstof, maakt dat er extra beheer nodig is om het natuurgebied te beschermen. Het kabinet erkent deze noodzaak en heeft voor de komende 10 jaar 3 miljard beschikbaar gesteld om dit beheer uit te kunnen voeren.

Wassenaar 2030

Het college van B&W van Wassenaar werkt toe naar een aantal doelen voor de toekomst: Wassenaar 2030. Wassenaar presenteert zich hierin onder andere als groene uitlaatklep voor de regio: Wassenaar voorziet in open, groene ruimte in sterk verstedelijkt gebied en biedt zo ruimte om te ademen. Dit is niet alleen open voor de eigen inwoners, maar is net zo goed van waarde voor inwoners uit de regio. Het groen en de grote biodiversiteit zijn unieke kwaliteiten die we willen behouden.

Op de foto v.l.n.r.: Burgemeester Leendert de Lange, Wouter Wubbe (teamleider project- en relatiemanagement Staatsbosbeheer), wethouder Kees Wassenaar, wethouder Hubert Schokker, Jaap Wilting (teamleider stad en duin Staatsbosbeheer), wethouder Lia de Ridder, Nick de Snoo (hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland), wethouder Inge Zweerts de Jong, wethouder Caroline Klaver-Bouman, boswachter Tim Fransen (Staatsbosbeheer).

 

Tags

CollegecollegebezoekNationaal Park Hollandse Duinen
Gerelateerde artikelen
Back To Top