Ga naar hoofdinhoud

Wijkwandeling buurtambassadeurs Buurtplatform Centrum

20 juli 20202 minute read

Op 14 juli vond de wijkwandeling door het centrum plaats van vertegenwoordigers (buurtambassadeurs) van het Buurtplatform Centrum. De buurtambassadeurs vertegenwoordigen diverse straten in het centrum.

Tijdens de wandeling signaleerden wij diverse knelpunten waaronder de parkeerproblemen bij de doorgang van de Kerkstraat naar het Kloosterland, zorg voor het behoud van het aanzicht van de Gang en het Plein, de rommelige verbouwing van een horecapand aan de Langstraat waar juist aangrenzende panden zorgvuldig en in stijl verbouwd worden (waarom ziet de gemeente daar niet op toe ?), het fietsen door de Rijnsburg Passage en de (vele) gestalde fietsen die de Rijnsburg Passage bijna blokkeren, de afwikkeling van het verkeer op de Hogendorpstraat en het verbeteren van het uitzicht vanaf de Luifelbaan verbeteren om ongelukken met voetgangers en fietsers te voorkomen.

Voorts wordt de 30 km zone op de Lange Kerkdam niet nageleefd. Overigens ondersteunen wij de voorstellen in het kader van het beeldkwaliteitsplan Langstraat voor de herinrichting van de Langstraat, Hogendorpstraat en de Luifelbaan en moet met de uitvoering niet te lang gewacht worden.

Tot slot werd stilgestaan bij de gemeentewerf. Het buurtplatform ziet graag een totaalvisie over de gemeentewerf al dan niet inclusief het gemeentekantoor (eventuele nieuwe bestemming) en in samenspraak met de omwonenden. De gemeente moet zich hierin actiever opstellen door onder meer de betrokken partijen bijeen te brengen. Maar prioritair is het in kaart brengen van de sterke verontreiniging door de voormalige gasfabriek van de gehele gemeentewerf inclusief aangrenzende gebieden. Het meest recente rapport is twaalf jaar oud.

Al met al was het een geslaagde wandeling. In een brief aan het college met kopie aan de raadsfracties van de diverse politieke partijen zal het Buurtplatform de bevindingen onder de aandacht brengen.

Boet Derks, Saskia Ettema-Walkate, John Borking

Fotobijschrift, van links naar rechts: Johan Boer, Wim Westgeest, John Borking, Patrick de Kroon, Boet Derks, Jan Hoogeveen, Bert Doorn, Saskia Ettema-Walkate en Leo Kroon.

Tags

Buurtplatform CentrumWassenaarWijkwandeling
Gerelateerde artikelen
Back To Top