Skip to content

Wassenaar en Voorschoten bouwen eigen ambtelijke organisatie

16 september 20202 minute read

In juli dit jaar hebben beide gemeenten de wens uitgesproken om de gemeente-specifieke opgaven centraal te stellen en meer opgavegericht te werken, om zo hun ambities te kunnen verwezenlijken. Het uitgangspunt was toen: twee eigen ambtelijke organisaties oprichten én een compacte WODV in stand laten voor ondersteunende taken. Beide gemeenten stellen deze koers nu bij.

Uit gesprekken tussen beide colleges bleek dat hun ambitie om een goede eerste overheid te zijn beter te verwezenlijken is vanuit een volledig eigen organisatie. Er wordt dus nu onderzocht hoe de WODV stapsgewijs kan worden afgebouwd en voor beide gemeenten een eigen organisatie kan worden opgebouwd. In tegenstelling tot de koers in juli, is de stip op de horizon nu: er blijven twee ambtelijke organisaties over, één voor Wassenaar en één voor Voorschoten.

Zorgvuldig en duidelijk

Dit is een proces waarin zorgvuldigheid belangrijk is, maar waarin ook het moment van keuzes maken niet té lang op zich moet laten wachten. Interim directeur WODV Theo Kemper: “We vinden het van groot belang dat medewerkers niet te lang in onzekerheid worden gelaten; duidelijkheid voor alle medewerkers staat voorop. Onderdeel van deze opdracht is uiteraard ook om de personele consequenties zo beperkt mogelijk te houden. Verder is er veel aandacht voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers en dat lopende dossiers en processen gewoon door kunnen gaan.”

Tags

Ambtelijke organisatieGemeenteVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top