Skip to content

Nieuwe samenwerking voor mentaal veerkrachtige inwoners

29 september 20203 minute read

Woensdag 23 september tekenden Wouter Bongers (voorzitter Wassenaarse Huisartsen Vereniging), Gijs Jordaan (bestuurder Indigo, Parnassia Groep) en Lia de Ridder (wethouder zorg) de samenwerkingsovereenkomst ‘Mentaal Lokaal Wassenaar’. De drie partijen werken de komende vier jaar samen aan toegankelijke zorg voor inwoners van Wassenaar die te maken krijgen met psychische klachten.

Wethouder Lia de Ridder: “Mentaal Lokaal sluit heel goed aan bij de ontwikkelingen in Wassenaar. We willen beter in beeld brengen wat er allemaal al gebeurt en waar je aan kunt deelnemen, zodat inwoners optimaal regie houden over hun eigen leven.” Huisarts Wouter Bongers: “We geven mensen de middelen om het zelf te doen waar dat kan. En altijd een vangnet te hebben waar dat moet.”

Jaarlijks kloppen ongeveer 1.500 inwoners van Wassenaar aan bij de huisarts vanwege psychische klachten. Een deel hiervan ervaart ook sociaal-maatschappelijke problemen. De huisarts biedt hulp samen met de praktijkondersteuners of verwijst door naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Maar behandeling binnen de huisartsen praktijk is vaak beperkt en verwijzing is niet altijd de beste oplossing. Bovendien lopen de wachtlijsten in de ggz steeds verder op.

Een veerkrachtige samenleving vraagt om toegankelijke hulpmiddelen
Mentaal Lokaal Wassenaar is een aanpak die de komende jaren moet bijdragen aan een omslag. Remco van Gaalen kwam op het idee om een netwerk op te zetten waarin inwoners en hulpverleners dichter bij elkaar staan, de juiste kennis en informatie tot hun beschikking hebben en zelfstandig aan de slag kunnen. Dankzij dit netwerk krijgen inwoners toegang tot verschillende laagdrempelige vormen van ondersteuning, zoals digitale tools, trainingen en herkenbare hulpverleners of aanspreekpunten.

Eenvoudiger en beter de weg vinden
Van Gaalen werkte de afgelopen jaren als praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) bij de huisartsen in Wassenaar. Met Mentaal Lokaal Wassenaar wil hij de mogelijkheden van mensen vergroten op het moment dat zij vastlopen. Mensen met psychische klachten worden straks uitgebreider geholpen en begeleid binnen de muren van de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld bij het scherpstellen van de hulpvraag of het vinden van de juiste ondersteuning. Ook kunnen zij straks eenvoudiger aan de slag met wat nodig is of de juiste hulp vinden binnen het sociale domein. Van Gaalen:

“Voor veel mensen die vastlopen, is het lastig om uit te vogelen waar zij zich het best op kunnen focussen en waar zij daarvoor terecht kunnen. Vaak kunnen zij meer dan zij denken, zodra ze beter snappen wat er speelt en wat ze kunnen doen. Ook is er in Wassenaar en omstreken meer mogelijk dan mensen weten. De stap naar de psycholoog of de psychiater is niet altijd noodzakelijk.”

Innovatieve aanpak wordt gesteund door gemeente, Parnassia Groep en FNO
De gemeente Wassenaar en Parnassia Groep investeren samen met FNO in Mentaal Lokaal Wassenaar. FNO ziet Mentaal Lokaal Wassenaar als innovatieve aanpak dat past binnen het programma GeestKracht. Met GeestKracht richt FNO zich voor jongvolwassenen (16-35 jaar) op preventie van het ontstaan van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van het kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor de ontwikkeling van Mentaal Lokaal Wassenaar wordt samengewerkt met Redesigning Psychiatry.

Bijschrift foto: ondertekening samenwerkingsovereenkomst met v.l.n.r. Wouter Bongers (voorzitter Wassenaarse Huisartsen Vereniging), Lia de Ridder (wethouder zorg), Remco van Gaalen (psycholoog Indigo), Gijs Jordaan (bestuurder Indigo, onderdeel van Parnassia Groep).

Tags

GemeenteMentaal Lokaal WassenaarSamenwerkingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top