Skip to content

Wassenaarse VVD: gebalanceerde Woonvisie – vrije sector voor middengroep op Den Deijl locatie

1 oktober 20202 minute read

In Nederland is een groot woningtekort. Tot 2030 zullen er in Zuid-Holland 250.000 nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd. De Wassenaarse VVD wil bouwen op bestaande locaties, zonder het groene karakter van ons dorp te verliezen! En niet voor één doelgroep, maar voor iedereen.

Afgelopen week heeft het College haar woonvisie tot 2025 gepresenteerd. De voorgelegde woonvisie is een gebalanceerd, integraal plan dat past binnen het coalitieakkoord. Jaarlijks zullen er 50 tot 75 woningen worden gebouwd. Tot 2030 hebben we het dan over een kleine duizend nieuwe woningen in Wassenaar, waarmee we een aardige bijdrage leveren aan de woonbehoefte.

Om aan te sluiten bij de vraag vanuit Wassenaar wordt ingezet op een bouwprogramma van 25% sociaal, 50% middelduur en 25% duur. In 2021 wordt begonnen met de locaties Den Deijl en aan de hand van integrale ontwikkelscenario’s met de locaties Gemeentewerf en Kerkehout. Op de gemeente locaties komen sociale en midden huur/koop woningen. Op de ANWB-locatie (ja dat is ook Wassenaar) zullen 500 woningen komen. Tevens zal er een ruimtelijke verkenning plaatsvinden naar extra locaties voor woningbouw voor de periode na 2025.

Raadslid Paul Ronke: “Het aantal senioren en ouderen neemt toe in Wassenaar. Vaak wonen zij in een grondgebonden woning. Door het bouwen van appartementen in verschillende prijscategorieën wordt ingezet op het vergroten van de doorstroming waardoor er meer woningen voor gezinnen in de bestaande bouw beschikbaar komen.” In de woonvisie is ook rekening gehouden met d le vereiste verduurzaming die samen met de woningcorporaties en andere strategische partners zal worden vorm gegeven. “De Wassenaarse VVD wil op de Den Deijl locatie in de vrije sector voor de middengroep bouwen, zowel huur- als koopwoningen. Dit is een prachtige locatie voor deze groep die vaak wordt vergeten” benadrukt Ronke.

Daarnaast pleit de VVD voor het inzetten van grotere corporatiewoningen in de middel-dure huur voor gezinnen. Deze woningen worden met voorrang toebedeeld aan woningzoekenden die een woning in Wassenaar achterlaten of uit Wassenaar afkomstig zijn. In de visie wordt ook ingegaan op hoe senioren en ouderen het beste kunnen doorstromen naar een appartement om zo meer huizen voor gezinnen beschikbaar te krijgen. Bijvoorbeeld door de inzet van een seniorenmakelaar, tegemoetkoming in verhuiskosten en indien van toepassing ingroeihuur voor de nieuwe woning.

Samen voor Wassenaar.

Wilt u meedenken over woningbouw? Word lid van de VVD!

VVD Woonvisie Paul bij Den Deijl

Raadslid Paul Ronke bij locatie Den Deijl. 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top