Skip to content

CDA: Mooie bouwvisie, nu gaan uitvoeren

5 oktober 20202 minute read

De concept woonvisie 2021-2025 is een mooi stuk met ontzettend veel goede plannen, die we de komende jaren gaan uitvoeren. Er is sprake van 1.000 extra woningen in de komende 10 jaar en dat zou fantastisch zijn als dat zou lukken. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: ”In Wassenaar zijn we goed in nota’s maken, maar helaas al jaren minder goed in het realiseren van woningen. Laten we het de komende jaren nu echt met zijn allen beter gaan doen! Dat is hard nodig.”

De visie geeft een goed een beeld van wat Wassenaar de komende jaren te wachten staat. Het dorp vergrijsd, er zijn veel oudere huizen in Wassenaar, maar bovenal is er een flinke opgave voor de huizenbouw. We moeten Wassenaar ook bewoonbaar houden voor mensen met iets normale inkomens. CDA-raadslid Wim Koetsier: ”De woningprijzen zijn enorm gestegen, maar voor veel mensen onbetaalbaar. Er zijn enorme tekorten! Starters die niet aan bod komen; jongeren die -als ze willen- niet meer In Wassenaar kunnen wonen en een te groot gat tussen de sociale huursector en duurdere huur- en koopwoningen. En dan hebben we ook nog het expats effect in met name de huursector. En het cynische is dat er bijna 400 woningen leeg staan, woonruimte voor wel 1.000 (nieuwe) Wassenaarders. Misschien moeten we toch ook een leegstandsbelasting invoeren, dan biedt ook kansen om situaties als met Huize Ivicke te voorkomen.”

Voor het CDA is het cruciaal dat we minimaal 25% sociale woningbouw gaan realiseren en 50% in de middensector in huur- en koopwoningen. We hebben hard woningen nodig in het segment van € 750-950 euro en ook betaalbare koopwoningen. Grote groepen mensen verdienen te veel voor de sociale huursector en te weinig voor de huur- en koopwoningen in ons dorp. Die mensen horen hier ook. Er is verder behoefte aan beschermde woningen voor bijvoorbeeld Wassenaarse jong gehandicapten en senioren met beginnende dementie. We willen meer mensen een toekomst in ons dorp bieden.

Gelukkig werd er gelukkig op het laatste moment een overzicht toegevoegd van beoogde locaties en de te realiseren bouwplannen. Fijn dat dit overzicht er nu eindelijk is en ook met plannen die al enige vorm hebben. Fractievoorzitter Everard: “Goed om nu snel voortgang maken met Kerkehout, Den Deyl en delen van de gemeentewerf. En nu snelle en vergaande samenwerkingsafspraken maken met de corporaties. Niet praten over burgerparticipatie maar aan de slag met Kerkehout en Stokstaartjes.”

wim en ronald2452 

Wim Koetsier en Ronald Everard (r). 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top