Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD: Ons afval is té duur

7 oktober 20202 minute read

De VVD maakt zich druk over de hoge kosten van afvalinzameling. Vóór de zomer heeft de VVD gevraagd om een onderzoek naar deze kosten ten opzichte van twintig vergelijkbare gemeentes. Wat blijkt: Wassenaar is 50% duurder dan gemiddeld, terwijl we qua dienstverlening of milieuresultaat helemaal niet bijzonder zijn. Dat moet veranderen, vindt de VVD.

Hoe zit het precies?

In Wassenaar wordt al het huishoudelijk afval ingezameld door Avalex. Het inzamelen en verbranden van afval kost geld, terwijl het recyclen van afval juist geld oplevert. In 2021 stijgt de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden in Wassenaar van €400 naar €440.

Aan de knoppen draaien
Als gemeenteraad hebben we twee knoppen waar we aan kunnen draaien: Afvalverwerking (bron- of nascheiding) en afvalinzameling (frequentie en keuze minicontainers of wijkcontainers). Afvalverwerking: we hebben ervoor gezorgd dat nascheiding vanaf 1 januari 2022 mogelijk wordt. Dit moet leiden tot lagere kosten, betere afvalscheiding en betere dienstverlening.

Afvalinzameling: de VVD heeft ingestemd met de proef van inzamelen van PMD via minicontainers. Dit zou kostenneutraal zijn. De extra inzamelkosten zouden betaald worden uit de opbrengsten van PMD en de lagere verwerkingskosten van restafval. Maar die rekensom lijkt nu niet te kloppen. Hoewel er meer en beter gescheiden PMD opgehaald wordt, kost dit netto toch extra geld. Zoveel zelfs dat de volledige geraamde kostenbesparing van €80.000 geschrapt wordt. De VVD heeft hier keer op keer scherpe vragen over gesteld, maar het echte antwoord moeten we nog horen.

De verborgen knop

Als raad gaat het vaak juist om de knop die je niet ziet. Alle gemeentes hebben te maken met lagere opbrengsten van recycling en een hogere verbrandingsbelasting. Kijkend naar de zichtbare knoppen, zitten we opgescheept met tarieven die 50% hoger liggen dan in vergelijkbare gemeentes.
VVD-woordvoerder Iwein Borm: “Met de uitkomsten van het onderzoek in de hand is de maat wat de VVD betreft echt vol”. Onze afvalstoffenheffing is zo hoog omdat de kosten voor inzameling bij Avalex zo hoog zijn. Dat is de verborgen knop waar we aan moeten draaien. De VVD roept op tot een eerlijke discussie over alternatieve manieren om die inzameling goedkoper te maken, met behoud van dienstverlening. Daarbij moet serieus gekeken worden of dit niet efficiënter door marktpartijen gedaan kan worden. Zó zet de Wassenaarse VVD zich in voor een schoon en betaalbaar Wassenaar.

Samen voor Wassenaar.

Wilt u meedenken over afvalbeleid? Word lid van de VVD!

20201005 143456

VVD-raadslid Iwein Borm. 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top