Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg Regio West

Ziekenhuizen in regio West schalen 40% reguliere zorg af

12 oktober 20204 minute read

De hoeveelheid opnames van besmette COVID-patiënten binnen regio West stijgt nog steeds. In de ziekenhuizen is sprake van een zorgelijke situatie. Om de opname van COVID-patiënten de komende tijd mogelijk te houden, zijn de ziekenhuizen in Regio West genoodzaakt om de reguliere zorg in ieder geval met 40% af te schalen. Ook wordt er dringend beroep gedaan op ziekenhuizen in andere regio’s waar nog wel voldoende capaciteit beschikbaar is, om de zorg voor COVID-patiënten over te nemen.

Martin Schalij, voorzitter van de ROAZ West: “De druk op de zorg raakt iedereen. Het is heel akelig dat mensen niet geopereerd kunnen worden en dat sommige patiënten nu al in ziekenhuizen aan de andere kant van het land moeten worden opgenomen. Het is tijd dat we ons als samenleving sterk maken voor de zorg en besmettingen voorkomen. In de eerste golf hebben we geleerd dat we corona samen er onder kunnen krijgen”.

Patiënten informeren

Het afschalen van 40% van de reguliere zorg heeft grote gevolgen voor de niet-Covid patiënten: het gaat dan om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. Dat blijft een nare boodschap voor de betreffende patiënt, die misschien al lang wacht op deze ingreep, zoals een knie- of oogoperatie. Maar dit voorkomt wel dat acute zorg en zorg als transplantaties of ingrepen bij kankerpatiënten moeten worden stilgelegd als het aantal Covid-patiënten blijft toenemen. In juni is landelijk met elkaar afgesproken dat we de geplande zorg zo lang als mogelijk door laten gaan. Dat kan alleen als we overal in Nederland gelijkmatig deze zorg afschalen. Patiënten van wie de zorg wordt uitgesteld, horen dit zo spoedig mogelijk van hun eigen ziekenhuis. Bij het afschalen van zorg wordt natuurlijk rekening gehouden met de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg altijd doorgang kan vinden.

Landelijke spreiding

Het landelijke coördinatiecentrum patiënten spreiding (LCPS) berekent dagelijks wat de prognose is van het aantal COVID-patiënten op de intensive care en in de klinieken voor de regio’s. Helaas zien wij in regio West dat de werkelijke cijfers hoger zijn; er zijn meer besmettingen meer COVID- patiënten die moeten worden opgenomen en daardoor ook meer (IC-)opnames dan is voorspeld. Veel van het zorgpersoneel wordt nu voor de zorg van COVID patiënten ingezet. Voor de reguliere zorg zijn er daardoor minder bedden beschikbaar en ziekenhuizen in regio West zijn genoodzaakt om 40% van die reguliere zorg af te afschalen.

Om te voorkomen dat de reguliere zorg nog verder moet worden afgeschaald, worden zoveel mogelijk COVID-patiënten ter overplaatsing aangeboden aan andere regio’s. Landelijke spreiding van de COVID-zorg is daarvoor essentieel. Ook willen de ziekenhuizen benadrukken dat zij voorkeur hebben om patiënten in eigen regio of zo nodig elders in het land op te vangen. Overplaatsingen naar Duitsland moet zo lang als mogelijk voorkomen worden.

Over ROAZ regio West
Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid-Holland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners.

Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt- instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

 

Tags

CoronavirusNAZWReguliere ZorgROAZZiekenhuizen
Gerelateerde artikelen
Back To Top