Skip to content

PvdA: Geen nieuwe bebouwing aan het Ammonslaantje

14 oktober 20202 minute read

Een van de karakteristieke dorpsgezichten aan de noordrand van ons dorp is het zogenoemde Ammonslaantje. De meeste Wassenaarders kennen dit stukje Wassenaar omdat het verkeer naar het afvalbrengstation aan de Hogenboomseweg vanaf de Deylerweg door deze laan wordt geleid. Een stukje historisch dorpsgezicht dat wat de PvdA betreft behouden blijft.

Door een wijziging in het beleid van het huidige College dreigt dit karakteristieke dorpsgezicht te verdwijnen. Wat is er aan de hand? 5 jaar geleden werden er 5 aanvragen ingediend om hier woningen te bouwen. Het toenmalige College heeft deze aanvragen afgewezen omdat het karakteristieke karakter van dit stukje Wassenaar niet verloren mag gaan. Een terecht standpunt vindt de PvdA.

Het huidige College met wethouders van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar kiest nu een andere koers en wil één van de eerdere bouwplannen van een nieuwe woning toch goedkeuren. Hoewel het op het eerste gezicht slechts om één woning gaat betekent dit wel een draai van 180 graden van het beleid met op termijn mogelijk grote gevolgen voor dit historisch stukje Wassenaar.

Door alsnog toe te staan dat een van de bouwplannen wordt uitgevoerd betekent dat ook de andere plannen met succes kunnen worden ingediend, immers waarom de een wel en de ander niet? Gelijke monniken, gelijke kappen! Het toestaan van meer bebouwing heeft ook nog een belangrijke andere consequentie. Door de bebouwing wordt dit stukje Wassenaar mogelijk ook onderdeel van de bebouwde kom en daaraan zitten ook consequenties aan voor de agrarische bedrijven in dit gebied. Normen voor de uitstoot zijn immers strenger binnen de bebouwde kom. Dat betekent dat bedrijven die nu zijn gevestigd buiten de bebouwde kom door dit gewijzigd beleid van de gemeente binnen de bebouwde kom komen te liggen en problemen krijgen om hun activiteiten hier te kunnen blijven uitoefenen.

PvdA raadslid Jan van Noort: “Deze plotselinge wijziging van beleid is niet gemotiveerd en het is uiterst merkwaardig dat de VVD, die zich in ieder geval op papier zegt zich sterk te maken voor woningbouw en behoud van het groen aan de noordkant van Wassenaar juist hier wil gaan bouwen, onbegrijpelijk en onnavolgbaar! Door dit beleid heeft dit karakteristieke deel van Wassenaar alsmede de agrarische bedrijven een onzekere toekomst, de PvdA fractie is dan ook faliekant tegen deze richting van het College”.

PvdA ammonslaantje

PvdA-raadslid Jan van Noort. 

 

 

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top