Ga naar hoofdinhoud

In Gesprek Met Burgemeester De Lange Over Corona

17 oktober 20205 minute read

In de afgelopen weken neemt het aantal besmettingen met corona (Covid-19) in ons land hand over hand toe. Inmiddels zijn er nieuwe regels door het kabinet afgesproken. Reden om te spreken met burgemeester Leendert de Lange over de stand van zaken in Wassenaar.

Op hoeveel actieve besmettingen zitten we nu in Wassenaar?

Burgemeester: Vorige week, week 40, hebben wij er in Wassenaar 62 nieuwe besmettingen bij gekregen, wat een forse stijging is ten opzichte van de weken daarvoor. Dat waren er respectievelijk 24 in week 38 en 28 in week 39. De cijfers van deze week zullen naar verwachting niet beter zijn.
Wassenaar is geen eiland en wij worden omringd door de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden. Dat betekent, dat wij niet gevrijwaard kunnen blijven. Wat we zien is, dat Wassenaar in de beginmaanden van de corona tijd een heel laag aantal besmettingen kende en dat dat nu anders is. Dat kan deels verklaard worden uit het feit, dat er toen nauwelijks getest werd. Maar dat gold natuurlijk voor de rest van de regio en daar waren wel meer besmettingen.

We zien als we kijken naar de cijfers van afgelopen week, dat er veel meer jonge mensen besmet raken in de leeftijdsgroep 15 t/m 25 jarigen. Afgelopen week waren dat er 27. Daarnaast zien we een stijging in de leeftijdsgroep 45 t/m 49 jarigen en 80+. Wassenaar ligt nu in het donkerrode gebied van besmettingen. Zijn de maatregelen, die de regering in de afgelopen tijd heeft afgekondigd niet voldoende geweest?

Burgemeester: De basisregels zijn heel eenvoudig en hebben in het voorjaar hun nut bewezen. Maar je moet je er wel aan houden. Sommige mensen steken hun energie in het aanvechten van die regels, of het zoeken naar uitzonderingen op de regels. Ik snap dat niet. Wij zitten met zijn allen in het zelfde corona schuitje. We hebben er allemaal niet om gevraagd en we vinden het allemaal heel erg vervelend. Het vergt heel veel van ons uithoudingsvermogen. We moeten ons dan ook realiseren, dat wij er met elkaar uit moeten komen.

U bedoelt, dat we ons allemaal aan de regels moeten houden?
Burgemeester: Ja, dat is het eerste vereiste. Maar ook moeten wij elkaar tegelijk de ruimte geven. Wees positief en kijk op een creatieve manier naar wat er allemaal wel kan. Dat maakt alles wat dragelijker. We verkeren in een situatie, die niemand van ons ooit heeft meegemaakt. Het is een probleem van ons allemaal.

Er klinken veel geluiden, dat de regels te onduidelijk en niet consequent zijn. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn.
Burgemeester: Dat komt voor een groot deel, omdat er steeds weer uitzonderingen op de regels bedacht worden in plaats van de energie te stoppen in het naleven ervan. Gebleken is, dat het overgrote deel van de bevolking achter de regels staat en dat er een kleine groep, die bovendien ook nog zeer diffuus is, zich ertegen verzet. We kunnen onze oren daar niet naar laten hangen. Dan duurt het eindeloos voordat we het virus bedwongen hebben.

Velen storen zich aan mensen, die zich niet aan de regels houden en daardoor anderen in gevaar brengen.
Burgemeester: Dat begrijp ik heel goed. Ik denk ook wel eens ‘waarom doen jullie dat nou?’ De kunst is om dan niet met de vinger te wijzen naar de mensen, die zich niet aan de regels houden, maar zelf wel de regels steeds te blijven volgen. Iemand vriendelijk aanspreken op zijn gedrag wordt niet altijd gewaardeerd, maar het is wel de beste manier.

Ik zie aan de andere kant in deze tijd ook een heleboel positieve dingen. Buren kijken weer meer naar elkaar om en initiatieven van de wijk- en buurtverenigingen en maatschappelijke instanties komen van de grond. Sommige beroepsgroepen krijgen het in deze periode enorm voor hun kiezen.
Burgemeester: Ja dat klopt. De vitale beroepen als leerkrachten, politiemensen en zorgmedewerkers worden enorm belast. Ik maak me ook echt grote zorgen over de 40% afschaling van de reguliere gezondheidszorg in onze regio door de toename van het aantal ziekenhuisopnames. Maar ook andere sectoren worden keihard getroffen. Denk maar aan de horeca of de cultuursector. De hele economie krijgt flinke klappen.
Daarom is het ook zo vreselijk belangrijk, dat we rekening houden met elkaar. Het gedrag van de één heeft direct consequenties voor het leven van de ander.

We hebben een prachtig voorjaar en een mooie zomer achter de rug, nu gaan we de herfst en de winter in. Dat zal de situatie niet gemakkelijker maken.
Burgemeester: Dat is absoluut een feit. Het is duidelijk, dat veruit de meeste besmettingen binnen plaats vinden. En dan ook nog in de huiselijke kring. Straks komen de feestdagen er aan en het weer wordt slechter. Dat maakt de situatie niet gemakkelijker.
Maar we wonen in een dorp met enorm veel ruimte en groen. We kunnen naar buiten. We kunnen met vrienden afspreken om een wandeling te maken in plaats van binnen iets te drinken. Er is nu een duidelijke herwaardering van de open ruimte en het groen. En wij hebben daar in Wassenaar heel veel van. Laten we dat benutten.

Wat is uw boodschap aan de Wassenaarders voor de komende tijd?
Burgemeester: Beste mensen, laten we elkaar ondersteunen, laten we elkaar respecteren en laten we elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven. Samen moeten wij door deze voor ons allen ongekende nare tijd heenkomen. Hoe meer wij dat samen doen, hoe sneller wij de besmettingen zullen kunnen terugdringen. We hopen allemaal op het licht aan het einde van de tunnel, of dat nou is door een vaccin, goede behandel methoden of het uitdoven van het virus.

Voor nu is het belangrijk, dat wij samen de strijd aangaan door ons aan de regels te houden en dat wij elkaar ondersteunen. Houd vol, denk aan een ander en geef elkaar de ruimte.

 

Tags

BurgemeesterIn gesprek metInterviewLeendert de LangeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top