Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg Regio West

Ziekenhuizen: Verdere afschaling reguliere zorg

17 oktober 20202 minute read

In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal Covid-patiënten dat wordt verpleegd of op de IC ligt nog steeds toe. Daarom heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West besloten om de reguliere zorg in de regio nog verder af te schalen. Dat betekent dat straks 60% van de planbare, reguliere zorg niet meer geleverd kan worden.

De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. Met name oncologische behandelingen gaan door. In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn de poliklinieken ook open. Per ziekenhuis kan het echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd als hun behandeling uitgesteld wordt.

Door deze verdere afschaling kan de acute zorg door blijven gaan. Bovendien komt er meer capaciteit beschikbaar voor opvang van COVID-patiënten in de eigen regio. We proberen daarmee de uitplaatsing naar andere regio’s of mogelijk zelfs Duitsland waar mogelijk te voorkomen.

Over ROAZ regio West

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid- Holland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners. Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

 

Tags

AfschalingCoronavirusReguliere ZorgROAZ
Gerelateerde artikelen
Back To Top