Skip to content

D66: begroting 2021 aangenomen!

28 oktober 20202 minute read

De Wassenaarse Begroting 2021 is met grote meerderheid aangenomen. In de debatten was aandacht voor Duurzaamheid, Jeugdzorg, Bouwen en Wonen en de mogelijke herinrichting van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum.

Dinsdag debatteerde de raad over de financiële toekomst van Wassenaar 2021 en verder. Deze begrotingsraad is de belangrijkste raad van het jaar: het college legt de plannen voor aan de raad met de nadruk op wat het gaat kosten. Het is aan de raad om daarover een oordeel uit te spreken en in te stemmen of niet.

D66 is blij met de extra aandacht voor duurzaamheid. Voor de allereerste keer is aparte aandacht gegeven aan duurzaamheid in tekst van de begroting. Fijn dat overzichtelijk bij elkaar is gebracht op welke beleidspunten concreet gewerkt wordt aan dit zo super belangrijke onderdeel. Een begin wordt gemaakt met de eerste gemeentelijke gebouwen te verduurzamen, waaronder de Bibliotheek: een eerste zichtbare stap als start van een grotere opgave voor de jaren die volgen.

Op het terrein van de jeugdzorg gaat de discussie in het land steeds vaker over de al maar stijgende kosten. Wassenaar is geen eiland en dus is dat ook hier aan de hand. We hebben het college gevraagd na te gaan hoe efficiëntere zorg geboden kan worden. Uiteraard met behoud van goede zorg voor de Jeugd. Het is nl niet de bedoeling de zorg uit te hollen, maar wel om na te gaan hoe we zo goed mogelijke zorg kunnen bieden voor het beschikbare budget. Het college gaat er mee aan de slag en in april kijken we naar de eerste uitkomsten. De plannen om de woningbouw in Wassenaar nu integraal aan te pakken door naar de drie belangrijkst locaties in samenhang te kijken hebben de steun van D66. Omdat we voor zo veel mogelijk doelgroepen willen bouwen kan dat alleen als we de locatie gemeentewerf, Den Deijlschool en Kerkehout in samenhang beoordelen. D66 staat achter die aanpak.

De investeringen die vanaf 2022 nodig zijn om Raadhuis De Paauw tot volwaardig bestuurscentrum om te kunnen vormen zijn fors. In februari aanstaande is de uitslag bekend van de haalbaarheid van dat plan. Nu Wassenaar weer gaat werken aan een eigen ambtelijk apparaat hoopt de D66 fractie van harte dat die twee planningen samen werkelijk worden!

Met het Coronavirius nog niet onder de knie en de opgaven uit de begroting wordt 2021 een pittig jaar, dat is zeker!

D66 fractie

 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top