Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: Begroting 2021

29 oktober 20203 minute read

Deze week is de Wassenaarse begroting in de raad behandeld. Uiteraard hebben we een begroting die structureel in evenwicht is met een (klein) overschot. Anders kom je in de problemen met de provincie, zoals twee jaar geleden.

HartvoorWassenaar is voor een verantwoordelijk en solide beleid. Zeker ook financieel. We zijn in dat opzicht, zou je kunnen zeggen, conservatief. Zekerheid. Geen geëxperimenteer. Niet de rekening van nu verleggen naar de toekomst.
Op enig moment komt die rekening toch bij de Wassenaarders terug. En dan in één harde klap.
We willen een goed financieel beleid om onze zelfstandigheid veilig te stellen, om de dienstverlening aan de Wassenaarders te kunnen handhaven en om een mooi dorp te hebben.

De laatste gemeente die een paar jaar geleden werd gedwongen te fuseren was Haren, een soort Wassenaar bij Groningen. Puur door slecht financieel beleid. We willen niet meemaken dat we gedwongen worden met Den Haag te fuseren.

Maar dan nu de begroting 2021. De OZB gaat omhoog met bijna 7%. De totale verhoging over de afgelopen twee jaar bedraagt nu 16%. En in 2022 komt daar in ieder geval nog eens 10% boven op. Totaal dus 26% in 3 jaar tijd. Dat is fors.

Een andere kwestie is de prijs die we moeten betalen voor het ophalen van ons huisafval. Die gaat van €400 naar €440 per jaar, voor een huishouden van 2 of meer personen. 10% verhoging. En daarmee worden we in Nederland definitief de allerduurste. Je betaalt ongeveer € 2 per kilo restafval.
Het gevolg van experimenteel beleid. HartvoorWassenaar is als enige tegen “Het Nieuwe Inzamelen” geweest. Wij zijn voor nascheiding, en niet zoals het nu gebeurt. We willen op een zo kort mogelijke termijn een kostenbesparing van €40 per huishouden.

We werden verrast door een investeringsplan van €44mln (€12mln voor de Paauw). Zelf geeft de coalitie aan dat we daardoor in 2024 € 7mln schuld zullen hebben. Wij hebben berekend dat de schuld echter €10-€15mln zal zijn.  Voor de duidelijkheid: In 2014 had Wassenaar €40mln op de bank staan. Ondertussen is voor €15mln onroerend goed verkocht. In 10 jaar tijd wordt dus €70mln meer uitgegeven dan binnenkomt.

Het college is tot de conclusie gekomen dat de komende jaren het jaarlijkse tekort extra zal groeien met €2,5 tot €9,5mln. Met als midden €5,5mln. Bovenop het verhulde tekort van nu €3,0mln. De begroting 2021 geldt voor de periode 2021-2024. Je moeten 4 jaar invullen. Maar we zien niets van maatregelen om dit tekort op te vangen.

We gaan een tijd tegemoet waarin we ons eigen ambtelijk apparaat weer kunnen opbouwen, na de splitsing tussen Voorschoten en Wassenaar.
Ons standpunt is dat je dat vanaf de bodem moet doen, en dat je over iedere Euro die je wil gaan uitgeven nadenkt. Niet klakkeloos de kosten verdelen. We hebben aangegeven dat €3mln per jaar bespaard moet kunnen worden. Om een aanzet te geven aan het gezonder maken van de Wassenaarse financiën.

Wat we zien is een coalitie VVD/CDA/D66/LW dat met geld smijt en inmiddels kampioen tariefsverhoger is. En niet verder kijkt dan de begroting van volgend jaar.  Wij zijn hier duidelijk over. Dit is geen verantwoordelijk beleid. HartvoorWassenaar zal zich (blijven) inzetten voor het voeren van een verantwoordelijk financieel beleid.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Verantwoordelijk en solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top