Ga naar hoofdinhoud

Mooie opbrengst online gesprekken gemeente en maatschappelijke organisaties

3 november 20203 minute read

De burgemeester en wethouders zijn gestart met een digitale ronde langs betrokken dorpsgenoten en organisaties. Zij hebben videogesprekken gevoerd met een eerste deel van de Wassenaarse sportverenigingen, de buurthuizen, de religieuze gemeenschappen en de verzorgingshuizen. Later deze week volgen in elk geval de scholen. Stuk voor stuk sleutelpersonen in deze ongewone tijd.

Hoe gaat het met deze organisaties tijdens de crisis? Hoe is het met hun medewerkers, vrijwilligers en achterban? ‘Het leven is wat kaal geworden’, omschreef ds. Tom Mikkers het treffend. Hoe kunnen de gemeente en de organisaties elkaar helpen om deze tijd door te komen?

Doel van de gesprekken was en is enerzijds om antwoord te geven op vragen van de organisaties: wat mag nu wel, wat niet, welke (financiële) ondersteuning is er mogelijk? Anderzijds willen de burgemeester en wethouders vooral ook van de organisaties horen hoe het met hen gaat. Lukt het nog om de roosters rond te krijgen van personeel en vrijwilligers en door te gaan met sporten of kleinschalige activiteiten? De strenge maatregelen moeten ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken met corona. Maar we willen ook voorkomen dat mensen zich eenzaam of somber voelen, omdat ze niet meer naar buiten durven, minder bewegen en elkaar minder zien.

Samen met de organisaties zoekt de gemeente naar de juiste balans tussen het voorkomen van coronabesmettingen én het zoveel mogelijk beperken van de sociale, emotionele en mentale gevolgen van deze crisis. Samen wordt gezocht naar oplossingen en nieuwe verbindingen. Zeker ook in opmaat naar de feestdagen wil de gemeente, samen met alle maatschappelijke organisaties, initiatieven ondersteunen die de saamhorigheid bevorderen.

In het gesprek met de religieuze gemeenschappen kwam naar voren dat een deel van de kerkdiensten nu te zien is via internet. Aan de ene kant is dat positief, want op deze manier is de dienst vanuit huis te volgen. Aan de andere kant missen de leden hierdoor het echte contact met elkaar. Bovendien heeft niet iedereen een computer, tablet of kennis van de benodigde programma’s. Door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen, maar er zijn ook nog genoeg kansen. Zo rees de vraag: kunnen jongeren de ouderen in het dorp misschien helpen bij deze digitalisering? Burgemeester Leendert de Lange: “Ik hoop dat jongeren de uitdaging aannemen en tijd willen vrijmaken om een minder digitaal-vaardige buur of familielid te helpen. Bijvoorbeeld bij het videobellen, downloaden van apps of het zoeken op internet.”

 

Tags

GemeenteLokale samenlevingOnlineWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top