Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Run for Rio

Run for Rio blijft kinderen in Oeganda steunen

11 november 20203 minute read

Bij de realisatie van de nieuwbouw van de school in Kalagala in Oeganda wordt nauw samengewerkt met onze lokale partner Stichting Noah’s Ark. Gedurende de bouw heeft permanent afstemming plaatsgevonden over de voortgang en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. Dat laatste bleek met name van belang nadat de Oegandese overheid een lockdown had afgekondigd ten gevolge van de Covid-19 crisis.

Hierdoor dreigde een gebrek aan bouwmaterialen te ontstaan. Met enige improvisatie kon toch doorgewerkt worden. Wij zijn trots dat het onder deze unieke en uitdagende omstandigheden is gelukt om de ruwbouw van de eerste 3 klaslokalen, waterput en toiletten op te leveren. De komende maanden wordt de afwerking gerealiseerd, waarbij het de planning is dat aan het begin van het nieuwe schooljaar, in februari 2021, 90 kinderen les gaan krijgen.

Reeds vanaf de start van de bouw is de plaatselijke bevolking betrokken. Talloze bewoners kwamen met schop en spade helpen bij het egaliseren van de grond. En bij de uitbraak van het Covid-19 virus regelden de omwonenden huisvesting voor alle arbeiders, omdat zij niet meer mochten reien van huis naar werk. In een later stadium werden oud leerlingen van de school van Noah’s Ark ingezet om de kosten te drukken en om de leerlingen ervaring op te laten doen bij het uitoefenen van het door hun gekozen vak in de bouw.

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking en worden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van de leslokalen. In verband met de lockdown zijn de scholen op last van de Oegandese overheid nog gesloten. De leerkrachten zijn naar huis gestuurd en veel ouders van toekomstige leerlingen zitten zonder werk thuis. De verwachting is dat de scholen niet eerder dan in februari 2021 hun deuren weer mogen openen. Thuis les krijgen is in Oeganda niet mogelijk vanwege het ontbreken van de juiste digitale apparatuur en bereikbaarheid. In Oeganda start het nieuwe schooljaar altijd in februari. Alle Oegandese kinderen zullen in februari 2021 starten in hetzelfde schooljaar als in februari 2020. Eigenlijk zijn alle kinderen dan dus blijven zitten.

Zonder uw bijdrage hadden wij onze ambities moeten temperen en met de bouw van minder leslokalen moeten volstaan. Dat stemt ons dankbaar en hopelijk kunnen wij ook bij de tweede fase van de nieuwbouw, waaronder de realisatie van de volgende 3 leslokalen, op uw steun rekenen. Wilt u steunen, maak dan uw bijdrage over op NL57RABO0368010724 of NL21INGB0000193157 t.n.v. Stichting Run for Rio.

 

Tags

donerengoed doelRun for RioStichting Noah's Ark
Gerelateerde artikelen
Back To Top