Ga naar hoofdinhoud

D66: Wassenaar bouwt een eigen ambtenarenorganisatie!

13 november 20202 minute read

Voorschoten en Wassenaar gaan de ambtelijke samenwerking beëindigen. Zo komt een einde aan de “Werkorganisatie Duivenvoorde” – de WODV. Het is nu zaak om zo snel als mogelijk een eigen ambtelijk apparaat op te bouwen dat staat als een huis. De urgentie is groot; de opdracht is nu het momentum vast te houden.

Sinds 2013 zijn Voorschoten en Wassenaar via een gezamenlijk ambtelijk apparaat met elkaar verbonden. Op initiatief van Voorschoten komt hier een einde aan. Onze burgemeester De Lange had al een traject ingezet om binnen de WODV tot gerichtere beleidsvorming voor Wassenaar te komen. Het idee daarachter was dat de WODV meer zou gaan functioneren als louter een uitvoeringsorganisatie en dat elke gemeente apart zo ruimte zou vinden om gemeente-specifiek beleid te gaan maken. Daar is behoefte aan.

Wassenaar en Voorschoten staan door hun ligging in verschillende regio’s voor andere uitdagingen. Het besluit van Voorschoten om de samenwerking in de WODV te beëindigen heeft voor een stroomversnelling gezorgd en zo komt Wassenaar weer op eigen benen te staan! In een tijd waarin het kabinet meer en meer taken bij de gemeente neerlegt – zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de wet WMO, de Jeugdwet en de nieuwe Omgevingswet naar verwachting vanaf 2022 – blijft samenwerken met andere gemeenten een must. “Denk bijvoorbeeld aan de lopende samenwerking met Leidschendam-Voorburg op het gebied van de Sociale Dienst” zegt D66 raadslid mevr. Marion Gout van Sinderen.

We moeten als raad en college nu echt snel in beeld brengen wat we zelf moeten doen als gemeente. Onze opdracht is vooral ook te bezien wat we als gemeente beter kunnen uitbesteden en zo met een uitgekiende organisatie langs deze lijnen kunnen we de toekomst aan. Daar ligt de kern: samenwerken met andere gemeenten waar dat kan of moet in plaats van het samenvoegen van ambtenaren. Tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen werd vorige week door een expert op het gebied van inrichten van gemeentebestuur helder gemaakt dat het nu zaak is een besturingsfilosofie te ontwikkelen die garandeert dat de uitvoering van het gemeentelijk beleid op een effectieve en efficiënte manier wordt gedaan. Hetzij in eigen beheer, hetzij met of door anderen.

Daarom gaan we gaan nu allereerst focussen op die beleidsonderwerpen die vragen om eigen Wassenaarse gemeenteambtenaren. Laten we met elkaar de transitieperiode ingaan met het doel om een slagvaardige en wendbare organisatie te bouwen voor Wassenaar!

D66 Fractie

 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top