Ga naar hoofdinhoud

Digitale overhandiging Midterm Review-magazine

13 november 20203 minute read

Via een online bijeenkomst is afgelopen dinsdag het Midterm Review-magazine overhandigd. Aan de hand van een zestal programma’s is een toekomstbeeld van Wassenaar geschetst en vervat in een magazine.  

Met de Midterm Review is in de afgelopen periode samen met bewoners en betrokkenen uit Wassenaar teruggeblikt op de afgelopen twee jaar. In dat magazine komen vragen aan bod als: Waar heeft de gemeente zich mee bezig gehouden, met wie heeft de gemeente hierbij samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning? Oftewel: wat is ons toekomstbeeld voor Wassenaar?

Om antwoord te geven op deze vragen zijn vanaf afgelopen zomer video’s en infographics gepubliceerd over diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld veiligheid, wonen, cultuur, sport, en meedoen in Wassenaar. In de video’s vertelden betrokkenen meer over de inzet die zij doen voor Wassenaar en hoe de samenwerking met de gemeente eruit precies uitzag. De infographics geven een beeld over de activiteiten waar de gemeente afgelopen jaren samen met de betrokkenen aan heeft gewerkt. En er wordt uitgelegd aan welke doelen wordt gewerkt voor de toekomst, richting Wassenaar 2030.

Huize de Paauw

Tijdens de online bijeenkomst werd door betrokkenen teruggeblikt op de afgelopen periode. Zo lichtte bestuurslid Ad Riem van voetbalclub Blauw Zwart het onderwerp ‘Wassenaar in beweging’ toe en kwam centrummanager Tiny van der Feltz aan het woord over de plannen voor het centrum van Wassenaar. 

Tevens werd alvast een blik vooruit geworpen. “Dit is natuurlijk geen einde en niet het moment om rustig achterover te gaan leunen,” aldus burgemeester Leendert de Lange. Dat geldt ook voor de toekomst van huize De Paauw. 

De restauratie van de buitenkant van Huize de Paauw is bijna gereed en daar wordt een officieel moment van gemaakt. Daarbij worden alle inwoners van Wassenaar betrokken, zo is de bedoeling. Inmiddels heeft iedereen kunnen zien dat Huize de Paauw van kleur is verschoten. Voor de witte kleur is de zandsteenkleur in de plaats gekomen. Juist die kleur sierde het toenmalige paleis van prins Frederik en zijn familie midden 19e eeuw. 

Nu de restauratie van de buitenkant bijna gereed is, verschuift de focus automatisch naar de binnenkant. Volgens verantwoordelijk wethouder Kees Wassenaar is nog niet bekend wanneer de binnenkant die opknapbeurt krijgt. Ook wordt nog onderzocht of alle ambtenaren van het gemeentelijk apparaat aldaar gehuisvest kunnen worden. Mogelijk moet er uitbreiding plaatsvinden en daarbij wordt gedacht aan nieuwbouw op de plek waar ooit het logeergebouw gesitueerd was. De wethouder hoopt dat nog voor komende zomer een besluit hierover kan worden genomen. 

 

 

 

Tags

GemeenteMidterm reviewOnlineTerugblikVooruitblikWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top