Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg Regio West

Onderzoek naar extra capaciteit voor COVID-patiënten in regio West

13 november 20203 minute read

De ziekenhuizen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) onderzoeken de mogelijkheid om extra capaciteit te creëren voor de opvang van Covid-patiënten in regio West.

Uit dit onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat de inrichting van een apart calamiteitenhospitaal niet haalbaar is. Onderzocht wordt nu welke alternatieven er zijn. Een calamiteitenziekenhuis is bedoeld om de druk op de ziekenhuizen te verlichten door extra capaciteit te creëren voor opvang van COVID-patiënten. Eerder dit jaar kwam HMC locatie Bronovo in Den Haag ter sprake als mogelijke locatie om een calamiteitenziekenhuis voor de
COVID-zorg in te richten. Inmiddels is vanuit het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) een verkenning naar deze mogelijkheid afgerond. Hieruit blijk dat het niet haalbaar is om de noodvoorziening op deze locatie of elders in de regio te realiseren.

Beschikbaar personeel grootste knelpunt
Het grootste knelpunt is dat het in de regio niet lukt om voldoende medisch personeel beschikbaar te stellen om een dergelijk hospitaal te bemensen. Dat is geconstateerd in het onderzoek door het NAZW. Al het beschikbare personeel is al vol ingezet in de ziekenhuizen in de regio. Terwijl een COVID-patiënt meer en andere medische hulp nodig heeft dan een reguliere patiënt. Daarbij kost het veel tijd en geld om een calamiteitenziekenhuis in te richten
en werkend te krijgen.

Alternatieven
Ondertussen zoeken de ziekenhuizen gezamenlijk naar alternatieven in de regio om tijdelijk meer COVID-patiënten te kunnen opnemen. Een van de mogelijkheden is om aanvullende COVID-capaciteit binnen bestaande ziekenhuizen te creëren. Er loopt nu binnen de regio een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Naar verwachting is daar in de loop van november meer duidelijkheid over.

Over ROAZ regio West
Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van ZuidHolland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van
acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg.

Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners. Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

Tags

Covid-19CovidpatiëntenNAZWOpname capaciteitROAZ
Gerelateerde artikelen
Back To Top