Skip to content
Fotocredit: Netwerk Acute Zorg Regio West

COVID-centra voor niet-ziekenhuiszorg

26 november 20203 minute read

Sinds half augustus zijn er in de ROAZ-regio West tien zogenoemde COVID-centra operationeel. In deze centra worden COVID-patiënten opgevangen die het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis te kunnen. De COVID-centra zijn ook bedoeld voor mensen die door een COVID-besmetting niet thuis kunnen blijven maar ook niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. De bezetting in de COVID-centra is de
afgelopen periode snel toegenomen.

De COVID-centra zijn speciaal ingerichte afdelingen in bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen, waar COVID-patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen of te starten met een revalidatieprogramma. De centra zijn gevestigd in verpleeg- en
verzorgingshuizen in Delft, Den Haag, Gouda, Leiden en Zoetermeer. Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid: “We zien dat deze patiënten ontslagen worden uit het ziekenhuis omdat ze geen specifieke ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Ze hebben echter nog teveel zorg nodig om
direct naar huis te kunnen. Doordat deze patiënten terecht kunnen in de COVID-centra krijgen de ziekenhuizen ruimte om nieuwe patiënten op te vangen.”

Druk op verpleeg- en verzorgingshuizen onverminderd hoog
De druk op de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen is hoog. Naast de extra zorg in de COVID-centra, is er de zorg voor eigen besmette bewoners en uitval van personeel dat in quarantaine of isolatie moet vanwege (mogelijke) besmetting. Er is nog bezoek mogelijk maar de
besmettingsrisico’s zijn hoger omdat helaas niet iedere bezoeker zich aan de maatregelen houdt.

Naast COVID hebben de medewerkers te maken met de risico’s op uitbraken van andere ziekten zoals in dit seizoen de griep. Het ziet er naar uit dat de druk op de zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen de komende periode nog niet zal afnemen..

Over ROAZ regio West
Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid Holland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken
aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners. Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

Tags

CoronavirusNAZWROAZZiekenhuizen
Gerelateerde artikelen
Back To Top