Ga naar hoofdinhoud

CDA: meer voortgang in woningbouw is hoogstnoodzakelijk

30 november 20202 minute read

Het CDA-Wassenaar is verheugd, dat er eindelijk stappen worden gezet in de woningbouw. Te lang is er te weinig gebeurd. De locatie Den Deylschool is hier een goed voorbeeld van. We hopen op een snelle planontwikkeling en natuurlijk in goede samenwerking met de buurt. CDA-raadslid Wim Koetsier: “We willen ons dorp leefbaar houden, daar zijn ook extra woningen voor nodig om de Wassenaarse jongeren hier te houden. Te lang hebben we te weinig gebouwd en dat moet gezien de enorme woningnood de komende periode echt anders. Het is mooi dat de complete gemeenteraad voor de nieuwe woonvisie heeft gestemd, alleen daarmee zijn de woningen nog niet gebouwd! Want In woonvisies kun je helaas niet wonen!”

Het woonvisie concept ligt nu ter inzage. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik ben benieuwd of de complete gemeenteraad straks ook voor de uitvoering van de nieuwe Woonvisie gaat. Het lijkt er soms op dat enkele collegae weliswaar pleiten voor aanvullende woningbouw, maar uiteindelijk de daad niet bij het woord voegen. Het CDA gaat voor nieuwbouw in het Kerkehout, op de gemeentewerf en bij de Den Deylschool. Te lang is er sprake geweest van stilstand – achteruitgang, zeker in de midden – en sociale sector. Daar is de woningnood onverantwoord groot geworden, en dat is erg voor de woningzoekenden en voor de leefbaarheid van Wassenaar!”

CDA-raadslid Wim Koetsier: “Ik ben blij dat dat ik in de gemeenteraad kan helpen om stappen te maken, ook in lastige dossiers. Of het nu om een woning gaat, achtenveertig of een paar honderd woningen, ik zet me graag in om daar een bijdrage aan te leveren. Wij nemen graag verantwoordelijkheid om dingen te doen, die ons dorp echt nodig heeft. Het is goed voor de scholen, de sportclubs, het winkelcentrum en het leefklimaat, als meer jonge gezinnen hier een toekomst kunnen opbouwen.”

Ook andere zaken zijn natuurlijk van belang. Dan gaat het om ons winkelcentrum, de scholen, het gezondheidscentrum, sportvoorzieningen, zorginstellingen, sportaccommodaties, kinderopvang etc. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het is niet voor niets dat wij investeren in een nieuwe sporthal of ons winkelcentrum. Dat doen wij voor alle Wassenaarders. We hebben gelukkig al veel goede voorzieningen in ons dorp. Ik ben elke dag blij, dat ik in Wassenaar woon en dat ik via de gemeenteraad mijn bijdrage mag leveren als CDA-vertegenwoordiger aan het belang van alle Wassenaarders. ”

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top