Ga naar hoofdinhoud

D66: tijd voor nieuw leiderschap

4 december 20202 minute read

We staan aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Tijdens het online D66 congres afgelopen werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Er wordt dit jaar veel gevraagd van onze samenleving, maar deze crisis toont ook hoe veerkrachtig mensen zijn. Deze moeilijke tijd onthult karakter. En we kijken met vertrouwen naar de toekomst met de overtuiging dat we beter uit deze crisis komen dan hoe we erin gingen.

Ook vanuit Wassenaar namen we met een aantal enthousiaste leden actief deel aan het congres. Een belangrijke motie ‘De Open Partij’ werd met grote meerderheid tijdens het congres aangenomen. Het initiatief tot deze motie werd genomen door onze dorpsgenoot Rudi Nieuwenhoven, D66 lid van het eerste uur en oprichter van de D66 afdeling in Wassenaar. Rudi is nog steeds zeer nauw betrokken bij D66 in Wassenaar en op landelijk niveau. Deze motie werd mede ingediend door een aantal D66 leden uit Wassenaar. 

Velen maken zich zorgen over de toekomst van onze democratische rechtstaat. Zo ook de ruim 45 D66’ers die dit initiatief ondertekenden. Zij zien een afnemend draagvlak voor politieke partijen en soms zelfs voor de democratische rechtstaat en willen het niet bij een analyse laten, maar ook perspectief bieden op mogelijke oplossingen. D66 kan daar volgens hen een centrale rol in spelen. Dat kan door net als in het verleden weer een meer open politieke en maatschappelijke vereniging te zijn dan alleen een politieke partij. Met dit initiatief laten zij zien dat zij enerzijds open staan voor bijdragen van anderen en anderzijds grotere groepen burgers weten te inspireren om praktische uitvoering te geven aan onze idealen in de directe eigen omgeving. En dat is precies waar het om draait!

In Wassenaar staan we ook te trappelen om campagne te gaan voeren, want deze verkiezingen gaan echt ergens over. Het klimaat, onze banen, onze veiligheid en rechtvaardige samenleving staan op het spel. Wat Nederland nodig heeft is gematigdheid. Wij vertrouwen op de kracht van de mensen. Vrijheid in verbondenheid vanuit onze idealen als sociaal-liberalen.

Wij zijn er klaar voor. Nederland is er klaar voor. Na tien jaar is het tijd voor nieuw leiderschap. Het begint met overtuiging. Het is tijd voor een nieuw perspectief!

Wil je ook betrokken raken bij D66 in Wassenaar, ben je geïnspireerd geraakt door onze idealen en lijstrekker Sigrid Kaag? Meld je dan aan als lid of stuur een bericht naar secretaris@d66wassenaar.nl

 

Tags

D66TweedeKamerverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top