Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Prestatieafspraken wonen getekend

17 december 20203 minute read

Wassenaarsche Bouwstichting, huurdersvereniging De Wassenaarsche, woningbouwvereniging St. Willibrordus, huurderbelangenvereniging Rozenstein en de gemeente Wassenaar werken ook de komende jaren samen aan het behoud en versterken van Wassenaar als een aantrekkelijke woongemeente. Deze samenwerking is bekrachtigd door de ondertekening van prestatieafspraken.

Zoals ieder jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen afspraken over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid en woonomgeving. Belangrijke thema’s zijn ontwikkeling voor sociale huur, lokaal maatwerk en leefbaarheid.

Wethouder Lia de Ridder (Wonen) benadrukt het belang van wonen, met name in deze tijd. “De lockdown laat goed zien hoe belangrijk een woning en de woonomgeving zijn. Daarom maken we niet alleen beleid, zoals de onlangs ter inzage gelegde woonvisie, maar ook concrete afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zo maken we samen aantrekkelijk wonen in Wassenaar waar.”

Woningbouwprogrammering

In lijn met de nieuwe woonvisie zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking met de corporaties bij de ontwikkeling voor de gemeentewerf (achter het gemeentekantoor) en Kerkehout. Voor zowel de gemeente als de corporaties is het van belang dat deze locaties tot ontwikkeling komen. De corporaties zijn hier de belangrijkste partijen voor de realisatie van de sociale huurwoningen.

Lokaal maatwerk en woningtoewijzing

Met de corporaties is afgesproken dat zij optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden. Dit betekent dat een kwart van de woningtoewijzingen met voorrang toegewezen wordt aan woningzoekenden uit Wassenaar. Ook is afgesproken dat de corporaties de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de wettelijke toewijzingsruimte voor woningzoekenden met middeninkomens. De corporaties benutten de vrije toewijzingsruimte zoveel mogelijk voor lokaal maatwerk, doorstroming en voor de leefbaarheid in wijken.

Leefbaarheid

De huurderorganisaties vormen een belangrijk platform. Als bewoners van de woningen van de beide corporaties hebben zij zicht op wat er in complexen en straten gebeurt. In 2021 organiseren wijkmanagers en corporaties daarom samen met de huurdersorganisaties een pilot ‘met elkaar de wijk in’. Het doel van de pilot is om in gesprek te komen met de bewoners van de wijk en de sociale betrokkenheid te bevorderen.

Nieuwe meerjarenafspraken

De nieuwe woonvisie ‘Grip op wonen’ ligt tot 18 januari 2021 ter inzage voor inspraak. Op basis van deze nieuwe woonvisie worden er nieuwe meerjaren prestatieafspraken gemaakt met de corporaties in het najaar van 2021. Deze afspraken bieden de mogelijkheid om langer vooruit te kijken en vormen daarmee de basis voor de samenwerking in de komende jaren. De prestatieafspraken voor 2021 staan op de websites van de woningcorporaties en www.wassenaar.nl.

Fotobijschrift: Ondertekening door (v.l.n.r.) Ad Zopfi, Wil van Dam, Lia de Ridder, Dianca Berendsen en dhr. Paardekooper

Tags

GemeenteHuurdersbelangenvereniging RozensteinHuurdersvereniging De WassenaarschePrestatieafsprakenWassenaarWassenaarsche BouwstichtingWBV St. Willibrordus
Gerelateerde artikelen
Back To Top